Kontakt - Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi

Sekcja Doboru i Rezerwy Kadrowej
Wydziału Kadr i Szkolenia
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź

tel.:  42 665-13-69,  42 665-13-65, 42 665-30-16

email : dobor@ld.policja.gov.pl

www: lodzka.policja.gov.pl

 

 

  Sekcja Doboru i Rezerwy Kadrowej zajmuje się:

  - naborem kandydatów do służby w Policji,

  - naborem członków personelu lotniczego,

  - prowadzeniem doboru wewnętrznego dla SPAP,

  - organizacją i prowadzeniem postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji.

 

    Jesteśmy odpowiedzialni za realizację całej procedury kwalifikacyjnej opisanej w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 roku Nr 76, poz. 432), zmienionego rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 2013 r. (poz. 1663) wobec kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby na terenie garnizonu łódzkiego.