Szczegóły testu sprawnościowego

Szczegółowy przebieg testu sprawnościowego


ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ  ORAZ SPOSÓB OCENY JEGO WYNIKÓW
 

  •  Test sprawności fizycznej przeprowadza się w sali gimnastycznej. 
  • Test sprawności fizycznej kandydat do służby wykonuje w stroju i obuwiu sportowym. Niedopuszczalne jest noszenie podczas testu biżuterii lub innych przedmiotów o ostrych krawędziach, które mogą spowodować uszkodzenie ciała lub odzieży kandydata do służby. 
  • Rozpoczęcie testu sprawności fizycznej poprzedza rozgrzewka. 
  • Czas wykonania testu sprawności fizycznej mierzony jest z dokładnością do 0,1 sekundy. Test sprawności fizycznej składa się z ośmiu ćwiczeń przeprowadzonych w jednym dniu w następującej kolejności:

 
Okrążanie stojaków; 

Kandydat do służby wstaje z materaca i rozpoczyna bieg w kierunku pierwszego stojaka. Okrąża go, zaczynając z prawej strony, następnie biegnie do drugiego stojaka i okrąża go z lewej strony


Przewroty na materacu; 

Kandydat do służby wykonuje przewroty gimnastyczne lub przewroty przez bark na ułożonych wzdłuż 3 materacach (przewroty wykonuje się w płaszczyźnie strzałkowej): pierwszy  w przód, po obrocie o 180 stopni, drugi w tył, po obrocie o 180 stopni, i trzeci  w przód. Przewroty wykonuje się z przysiadu podpartego lub z postawy wyższej


Przeniesienie manekina; 

Po dobiegnięciu do materaca kandydat do służby chwyta położonego na nim manekina o masie 28 kilogramów i przenosi go  w dowolny sposób, omijając stojak ustawiony w odległości 5 metrów od materaca, a następnie wraca i kładzie manekina na ten sam materac.


Pokonanie górą płotków lekkoatletycznych; 

Po dobiegnięciu do ustawionych  w rzędzie czterech płotków lekkoatletycznych o wysokości 76 centymetrów kandydat do służby pokonuje te płotki dowolną techniką nad ich górną krawędzią.


Rzuty piłkami lekarskimi; 

Po dobiegnięciu do wyznaczonej linii kandydat do służby wykonuje 5 rzutów piłkami lekarskimi o masie 3 kilogramów (ułożonymi w szeregu przed linią rzutu) oburącz zza głowy w przód na odległość powyżej 5 metrów (piłka musi przekroczyć linię wyznaczającą odległość 5 metrów). Dotknięcie, przekroczenie linii w trakcie i po wykonaniu rzutu lub nieosiągnięcie wymaganej odległości skutkuje niezaliczeniem rzutu, przy czym kandydat do służby może dodatkową piłką poprawić jeden niezaliczony rzut.


Przenoszenie piłki lekarskiej; 

Kandydat do służby z pozycji leżenie tyłem na materacu, z nogami ugiętymi  w stawach kolanowych pod dowolnym kątem i stopami zaczepionymi pod dowolnym szczeblem drabinki, trzymając w dłoniach piłkę lekarską o masie  2 kilogramów (piłka dotyka materaca za głową), wykonuje 10 przeniesień piłki lekarskiej w taki sposób, żeby piłką dotknąć materaca, a następnie dowolnego szczebla drabinki.


Pokonanie górą skrzyń gimnastycznych; 

Kandydat do służby pokonuje dowolną  techniką każdą z czterech pięcioczęściowych skrzyń gimnastycznych ponad ich górną płaszczyzną; 


Bieg wahadłowy. 

Kandydat do służby przebiega 10 razy dystans 5 metrów pomiędzy stojakami, ze zmianą kierunku biegu, przy czym przy każdym nawrocie dłonie nie mogą dotknąć podłoża, a obie stopy muszą dotknąć podłoża za liniami wyznaczającymi dystans. Przekroczenie linii po dziesiątym poprawnym pokonaniu dystansu kończy test sprawności fizycznej – następuje wyłączenie stopera. 

 


Test sprawności fizycznej przerywa się w stosunku do kandydata do służby, jeżeli  w czasie jego przeprowadzania kandydat do służby: 

 

  •  przeniesie rękę nad stojakiem, przytrzyma ręką lub przewróci stojak; 
  •  rzuci manekina na materac; 
  • przytrzyma ręką płotek lekkoatletyczny, przewróci go lub przemieści którąkolwiek część ciała obok płotka, poniżej jego górnej krawędzi; 
  • przewróci skrzynię gimnastyczną, zrzuci element tej skrzyni lub przemieści którąkolwiek część ciała obok skrzyni, poniżej jej górnej płaszczyzny; 
  • wykona ćwiczenie testu sprawności fizycznej niezgodnie z opisem

W powyższych przypadkach kandydat do służby może jeden raz, w tym samym dniu, powtórnie przystąpić do testu sprawności fizycznej. Powtórne przerwanie, w tym samym dniu, testu sprawności fizycznej z powyższych przyczyn, skutkuje uzyskaniem przez kandydata do służby negatywnego wyniku z testu sprawności fizycznej. 

 

Jeśli masz jeszcze wątpliwości jak pokonać tor sprawnościowy obejrzyj poniższy film.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 26.16 MB)