Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Łodzi

20 lipca 2022 roku odbyły się łódzkie wojewódzkie obchody Święta Policji. Główne uroczystości miały miejsce na terenie Instytutu Europejskiego w Łodzi. Ceremonię poprzedziło złożenie kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz Msza Święta w Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi w intencji policjantów i pracowników łódzkiego garnizonu policji.

Część obchodów zaplanowana na 20 lipca 2022 roku rozpoczęła się  o godzinie  10.00 w Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi  uroczystą Mszą Świętą w intencji policjantów i  pracowników łódzkiego garnizonu policji koncelebrowaną przez  Biskupa Ireneusza Pękalskiego i Kapelana Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji - ks. ppor. Jacka Syjuda.

Przed godziną 11:00 na terenie Instytutu Europejskiego w Łodzi zgrupowali się wyróżnieni policjanci, kompania honorowa z pocztem flagowym i sztandarowym oraz Orkiestra Reprezentacyjna Policji.  Zaproszeni goście zajęli miejsca na trybunie honorowej. Uroczysty apel zgromadził kadrę kierowniczą Łódzkiej Policji z Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi nadinspektorem Sławomirem Litwinem na czele.  Na uroczystości przybyli również Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Piotr Adamczyk oraz wielu innych znamienitych gości wśród, których znaleźli się  przedstawiciele władz samorządowych oraz służb i instytucji na co dzień współpracujących z policją. Miło nam było gościć także Kapelana Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji – księdza podporucznika Jacka Syjuda oraz  prawosławnego kapelana Straży Granicznej ks. ppłk. SG Adama Weremijewicza.
Serdecznie powitano byłych Komendantów Wojewódzkich Policji w Łodzi: nadinspektora w stanie spoczynku Pana Tadeusza Ławniczaka, nadinspektora w stanie spoczynku Pana Jacka Stanieckiego oraz nadinspektora w stanie spoczynku Pana Dariusza Banachowicza, a także wszystkich emerytowanych komendantów policji województwa łódzkiego.
Zaproszenie przyjęli również: Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 roku” w Łodzi – Pan Jarosław Olbrychowski wraz z Wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Panem Józefem Kuczką, Przewodniczący Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów – podinspektor Krzysztof Balcer oraz Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych – komisarz w stanie spoczynku Pan Zdzisław Pełka.
W uroczystości wzięli także udział : Komendanci Miejscy i Powiatowi Policji województwa łódzkiego, Dowódcy jednostek, Naczelnicy wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Naczelnicy Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji  i Biura Spraw Wewnętrznych Policji w Łodzi oraz wielu innych policjantów i pracowników Policji .
Po przybyciu Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadispektora Pawła Dobrodzieja dowódca uroczystości komisarz Bartłomiej Kurowski złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu z okazji wojewódzkich obchodów Święta Policji. Komendant dokonał przeglądu pododdziałów i przywitał się z policjantami, a następnie zajął miejsce na trybunie honorowej. Po chwili nastąpiło uroczyste podniesienie flagi na maszt i odegranie hymnu państwowego.

Jako pierwszy  głos zabrał gospodarz uroczystości nadinspektor Sławomir Litwin, który uczcił pamięć poległych policjantów, złożył gratulacje wszystkim wyróżnionym policjantom i pracownikom. Generał w swoim wystąpieniu  podziękował za codzienną służbę życząc aby każdy funkcjonariusz Policji mógł po niej wrócić bezpiecznie do domu i bliskich, których rolę szczególnie docenia.  Słowa uznania przekazał  również wojewodzie oraz wszystkim przedstawicielom innych służb, formacji, urzędów,  samorządów i instytucji podkreślając bardzo dobrą  współpracę.

Następnie odbyła się bardzo ważna część ceremonii związana z wręczeniem medali i odznaczeń zarówno państwowych jak i resortowych, a także aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z pracy zawodowej  Medalem „Za długoletnią służbę” odznaczono 71 policjantów.
W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego  na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,  Odznaką „Zasłużony Policjant” odznaczono  76 policjantów.
Medale Za zasługi dla Policji wręczono dwóm osobom.
W Łódzkim Garnizonie Policji na wyższe stopnie służbowe mianowano ogółem 2077 policjantów  w tym 61 w korpusie oficerów starszych.

Po tej najważniejszej części głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, który podkreślił bardzo dobre wyniki pracy policjantów oraz wysokie oceny społecznej naszej służby.
Słowa uznania do wszystkich zgromadzonych na uroczystości policjantów i pracowników Policji skierował również Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński.

Uroczystość zakończyła defilada.

 


 

 

 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji

Film https://youtu.be/Z349Eg8VE_g

Nagranie audio Audiodeskrypcja do filmu

Pobierz plik Audiodeskrypcja do filmu (format mp3 - rozmiar 4.9 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony