Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa - praca w Holandii (1) - Archiwum 2018 - Policja Łódzka

Archiwum 2018

Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa - praca w Holandii (1)

W dniu 15 czerwca 2018 r. w Zgierzu przedstawiciele holenderskiej Policji spotkali się z młodzieżą ostatnich szkół średnich, studentami  oraz osobami bezrobotnymi zainteresowanymi pracą w Holandii. Celem projektu koordynowanego przez Komendę Główną Policji jest uświadomienie zagrożeń związanych z wyjazdem zagranicznym, a także omówienie przypadków handu ludźmi, pracy przymusowej i wyzysku pracowniczego.

 

Prowadzący spotkanie przedstawiciele Policji holenderskiej omówili zagadnienia związane z sytuacją na tamtejszym rynku pracy,  kwestie związane z prawami, jakie przysługują praconikom na terytorium ich kraju, przedstawili również zagrożenia, z jakimi spotkać mogą się osoby, które zdecydują się na pracę zarobkową w Holandii. Ponadto przedstawione zostały przyęte rozwiązania prawne oraz wynikające z nich sankcje za popełnienie przestępstwahandlu ludźmi.

Wizyta ta związana jest z kolejną edycją projektu "Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa - praca w Holandii". Udział w przedsięwzięciu przynosci korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron. Polscy policjanci poznają przepisy,  jakie obowiązują w danym państwie, wymieniają doświadczenie związane ze sprawami handlu ludźmi i wyzyskiem pracowniczym. Strona zagraniczna przekazuje swoje spostrzeżenia na temat podejmowania legalnej pracy w Holandii. Natomiast uczestnicy zadają pytania bezpośrednio funkcjonariuszom holenderskim, co w znaczny sposób ułatwia pozyskanie rzetelnych informacji.