Archiwum 2018

Wsparcie Policji na rzecz polsko-niemieckiego projektu uczniowskiego poświęconego przeciwdziałaniu przemocy

W terminie 13-19 października 2018 r. na Zamku Trebnitz (Müncheberg, Niemcy) zrealizowane zostało przedsięwzięcie międzynarodowe z inicjatywy niemieckiego  Stowarzyszenia Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań oraz partnerów tj.: Krajowa Rada Prewencyjna (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kraju związkowego Brandenburgia), MdJEV (Ministerstwo Edukacji). Ze strony polskiej do współpracy zaproszone zostało II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu oraz łódzka Policja.

Projekt profilaktyczny rówieśniczej dla polskiej i niemieckiej młodzieży realizowany w formie warsztatowej pod kierunkiem animatorów teatralnych, miał celu zapoznanie się z nowymi formami pracy z młodzieżą oraz zaprezentowanie stronie niemieckiej własnych rozwiązań i osiągnięć w profilaktyce dzieci i młodzieży. Zajęcia zakończone zostały wystawieniem wspólnego przestawienia w Poczdamie. Sieradzka grupa teatralna prowadzona w ramach działań profilaktycznych wśród nieletnich przedstawiła również swój spektakl „Skarb”, którego tematyka związana była z zagrożeniami cyberprzestępczością.

W ww. przedsięwzięciu wzięło udział 13 uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych powiatu sieradzkiego oraz 13 uczniów ze szkoły im. T. Fontane w Poczdamie. Podsumowanie projektu odbyło się w formie konferencji. co przyczyniło się również do rozpropagowania informacji w lokalnych mediach (niemieckich i polskich) oraz promocji i rozwoju współpracy pomiędzy jednostkami Policji obu krajów o nowe elementy w obszarze pracy policyjnej i dobrych praktyk, a także kształtowania umiejętności społecznych wśród młodzieży, rozwinięcie kreatywności, pokonywanie barier językowych i kulturowych, zdobycie nowego doświadczenia.

Łódzką Policję reprezentowały dwie funkcjonariuszki Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KPP Sieradz.

 

  • Zdjęcie grupowe polskiej i niemieckiej młodzieży
  • Młodzież podczas zajęć warszatatowych
  • Zdjęcie przedstawiające fragment przedstawienia w wykonaniu młodzieży podczas konferencji w Poczdamie
  • Pamiątkowe zdjęcie w Landtagu Brandenburg