2. międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach programu Erasmus+ - Archiwum 2018 - Policja Łódzka

Archiwum 2018

2. międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach programu Erasmus+

Spotkanie zespołu projektowego w ramach projektu unijnego pn. „Doskonalenie zawodowe organów ścigania na rzecz zwalczania cyberprzestępczości” zostało zrealizowane w terminie 28-30.10.2018 r. w Budapeszcie (Węgry), a jego organizatorem było Biuro Prokuratora Generalnego Węgier.  W partnerstwie strategicznym udział bierze KWP w Olsztynie oraz policja litewska, bułgarska, niemiecka, a także prokuratura węgierska.

Celem spotkania było m.in.: podsumowanie dotychczasowych działań projektowych; ustalenie bieżącego położenia partnerstwa względem stanu początkowego; omówienie pojawiających się problemów organizacyjnych, komunikacyjnych, finansowych oraz innych, a także propozycje najlepszych rozwiązań; podział zadań i obowiązków w odniesieniu do kolejnego etapu; wnioski z monitoringu oraz wyznaczenie dalszych obszarów kontroli; wyniki ewaluacji cząstkowej; aktualizacja harmonogramu działań.

Koordynatorem całego przedsięwzięcia jest KWP w Łodzi, reprezentowany na spotkaniu przez 3-osobowy zespół, który przygotował i przeprowadził merytoryczną część spotkania, czyli:
- podkom. Michała Parafiniuka – specjalistę Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi;
- Panią Annę Mijas-Golasińską – starszego specjalistę Sekcji ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych KWP w Łodzi;
- Panią Martę Łomżę – starszego specjalistę Wydziału Komunikacji Społecznej w Łodzi.

2. międzynarodowe spotkanie projektowe, w którym udział biorą lokalni koordynatorzy 6 instytucji partnerskich z 5 krajów UE, zostało przygotowane przez stronę węgierską w sposób rzetelny i profesjonalny.

  • Moment rozdania certyfikatów
  • Rozdanie uczestnikom certyfikatów potwierdzających udział w spotkaniu
  • Moment wręczenia certyfikatu
  • Zdjęcie certyfikatu uczestnictwa
  • Delegacja KWP w Łodzi i Olsztynie za stołem konferencyjnym