Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa - praca w Holandii (2) - Archiwum 2018 - Policja Łódzka

Archiwum 2018

Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa - praca w Holandii (2)

W dniach 6-7 listopada 2018 r. w Kutnie i Łęczycy odbyła się druga tegoroczna tura spotkań w ramach projektu Policji holenderskiej i KGP pt. "Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa - praca w Holandii", adresowanych do młodzieży ostatnich klas szkół średnich, studentów, osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem pracy w Holandii.

Celem spotkań jest uświadomienie zagrożeń związanych z wyjazdem zagranicznym oraz omówienie przypadków handlu ludźmi, pracy przymusowej i wyzysku pracowniczego. Wizyty delegacji holenderskiej w województwie łódzkim są organizowane z powodzeniem od lat. W realizację spotkań zaangażowana jest również Policja, która ma możliwość wymiany doświadczeń w zakresie prowadzonych spraw związanych z handlem ludźmi lub wyzyskiem pracowniczym.

Tym razem w realizację projektu zaangażowała się Komenda Powiatowa Policji w Kutnie oraz Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy.

  • Slajd tytułowy prezentacji holenderskiej
  • Komendant Powiatowy Policji w Kutnie wraz z delegacją holenderską i przedstawicielem KGP
  • Wystąpienie strony holenderskiej podczas spotkania edukacyjno-informacyjnego w Łęczycy
  • Spotkanie edukacyjno-informacyjne w Kutnie