ADAPTACJA ZAWODOWA - Wydział Doboru KWP w Łodzi

ADAPTACJA ZAWODOWA

ADAPTACJA ZAWODOWA

Adaptacja zawodowa to czas na przygotowanie się do wykonywania zadań i czynności służbowych oraz kształtowania ich postaw zgodnie z Zasadami Etyki Zawodowej Policjanta.

PROCES ADAPTACJI ZAWODOWEJ ROZPOCZYNA SIĘ Z DNIEM PRZYJĘCIA POLICJANTA DO SŁUŻBY W POLICJI, A KOŃCZY SIĘ Z UPŁYWEM OKRESU SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ.

Celem adaptacji zawodowej policjantów jest planowe i zorganizowane przygotowanie nowo przyjętych do służby policjantów do samodzielnego wykonywania zadań służbowych, z uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach działań oddziałów prewencji Policji albo samodzielnych pododdziałów prewencji Policji, a w szczególności:

  • ugruntowanie oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych;
  • doskonalenie samodzielnych i zespołowych sposobów wykonywania obowiązków służbowych.

CZAS TRWANIA ADAPTACJI ZAWODOWEJ W ODDZIALE PREWENCJI POLICJI/ SAMODZIELNYM PODODDZIALE PREWENCJI POLICJI WYNOSI 
63 służby

 

W naszym garnizonie nowo przyjęty policjant ma możliwość zrealizowania adaptacji zawodowej na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi.