ETAPY REKRUTACJI

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE WOBEC KANDYDATA DO SLUŻBY W POLICJI

KROK PO KROKU

WYPEŁNIJ I ZŁÓŻ WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 • podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi o przyjęcie do służby w Policji;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) (https://lodzka.policja.gov.pl/wdo/do-pobrania/63456,DOKUMENTY-DO-POBRANIA-W-ZALACZNIKACH-PONIZEJ.html);
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służby,
 • książeczka wojskowa zawierającą wpis potwierdzający odbycie  zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy (strona numer 9).

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest dołączenie ich uwierzytelnionego tłumaczenia na język polski.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego, kandydat składa w późniejszym terminie, w miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.


SWOJE DOKUMENTY MOŻESZ ZŁOŻYĆ W:

 • KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI;
 • KOMENDACH MIEJSKICH/POWIATOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO;
 • ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO (dokumenty należy wysłać pocztą na adres Wydziału Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź).


TEST WIEDZY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Ten etap postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzany jest na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi przy ul. Pienistej 71.


Test wiedzy ogólnej składa się z 40 pytań z zakresu wiedzy o funkcjonowaniu Policji.
Czas trwania: 40 minut
Punkty: 40 pkt.

Pytania do testu wiedzy niezwaierające odpowiedzi można znaleźć na stronie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (https://www.wspol.edu.pl/g/dobor-do-policji).


Test sprawności fizycznej to tor przeszkód, na którego pokonanie masz
1 min. 41 s.
Składa się z ośmiu ćwiczeń przeprowadzonych w następującej kolejności:

 • okrążanie stojaków,
 • przewroty w przód i tył na materacach,
 • przeniesienie manekina o wadze 28 kg na dystansie 5 m,
 • pokonanie metodą górną 4 płotków lekkoatletycznych,
 • 5 rzutów 3 kg piłką lekarską w przód na odległość min. 5 m,
 • przenoszenie piłki lekarskiej (10),
 • pokonanie ponad ich górną powierzchnią czterech, pięcioczęściowych skrzyń gimnastycznych,
 • bieg wahadłowy 10 razy 5 m.

Co ze sobą zabrać:

 • skierowanie na ten etap,
 • dowód osobisty,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do testu sprawności fizycznej (ważne 14 dni od daty wystawienia) z klauzulą: zdolny/a lub dopuszczam do testu sprawności fizycznej,
 • obuwie i strój sportowy,
 • długopisy lub pióra (dwa jednakowe)

W przypadku niezaliczenia testu sprawności fizycznej obowiązuję karencja niemożności składania dokumentów do służby w Policji w całym kraju przez okres 2 miesięcy.

Na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi przy ul. Pienistej 71 regularnie organizowany jest AKTYWNY POKAZ dla kandydatów, którzy uprzednio złożyli wymagany komplet dokumentów rekrutacyjnych.

Jeżeli chcesz sprawdzić się na torze przed wyznaczonym egzaminem zadzwoń i umów się na aktywny pokaz pod okiem policyjnych instruktorów. Tel.: 47 841 13-65
 


TEST  PSYCHOLOGICZNY MULTISELECT - R

 

Badanie psychologiczne przeprowadzane jest w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przez jednego z policyjnych psychologów.

Test psychologiczny diagnozuje intelekt, osobowość, zachowania społeczne i predyspozycje do służby. Czeka Cię test komputerowy, papierowy oraz rozmowa z psychologiem.

Co ze sobą zabrać:

 • dowód osobisty,
 • długopis i ołówek,
 • coś do picia i jedzenia (test trwa 5-6h).

PAMIĘTAJ!!!

Przed tym badaniem musisz być wyspany i wypoczęty.
Na 24 h przed nie spożywaj alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu, w szczególności leków i środków odurzających.

Jeśli nie zaliczysz tego etapu, musisz odczekać 10 miesięcy, by ponownie przystąpić od nowa do całej procedury rekrutacyjnej.


ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Przeprowadzana jest na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi przy ul. Pienistej 71.

Podczas tego etapu komisja sprawdzi:

 • umiejętności komunikacji,
 •  motywację do podjęcia służby w Policji,
 • postawę społeczną,
 • umiejętność autoprezentacji.

Każdy z członków komisji ocenia w systemie punktowym, odpowiedzi udzielone przez kandydata na zadane pytania. Zaliczysz ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyskasz min. 36/60 punktów.

Jeżeli nie zaliczyłeś tego etapu postępowania musisz odczekać 6 miesięcy, by móc ponownie ubiegać się o przyjęcie do służby w Policji.


KOMISJA LEKARSKA

Za pośrednictwem Wydziału Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zostaniesz skierowany do szpitala MSWiA celem ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji.

Czekają na Ciebie specjaliści:

 • psychiatra;
 • neurolog;
 • ortopeda;
 • laryngolog;
 • okulista;
 • kardiolog;
 • ginekolog (kobiety).

Jeśli Twój aktualny stan zdrowia w pełni nie pozwala na przyjęcie do służby, obowiązuje 6 miesięcy karencji.


POSTĘPOWANIE SPRAWDZAJĄCE

Na tym etapie musisz pobrać i rzetelnie wypełnić ankietę bezpieczeństwa osobowego. Należy ją wydrukować (https://lodzka.policja.gov.pl/wdo/do-pobrania/63456,DOKUMENTY-DO-POBRANIA-W-ZALACZNIKACH-PONIZEJ.html), wypełnić do części IV, podpisać i dostarczyć do pełnomocnika OIN, który się z Tobą kontaktował.

Pozytywnie zaliczony etap kończy się wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa. W przeciwnym razie postępowanie kwalifikacyjne wobec Ciebie jako kandydata kończy się.


UMIESZCZENIE NA LIŚCIE RANKINGOWEJ

Jeśli na niej jesteś to Twoja procedura kwalifikacyjna dobiegła końca.
Teraz otrzymasz informację, którą jednostkę policji zasilisz jako nowy funkcjonariusz.
Jeszcze tylko uroczyste ślubowanie i zaczynasz nową ścieżkę zawodową!

JESTEŚ JEDNYM Z NAS!