Najczęściej zadawane pytania doborowe - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA - Wydział Doboru KWP w Łodzi

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Najczęściej zadawane pytania doborowe

1. JAKIE SĄ WYMOGI W ZAKRESIE ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO?

Przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej kandydat okazuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych, do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawione nie wcześniej niż 14 dni przed dniem przystąpienia do testu.

Ważne, by na zaświadczeniu było napisane, iż kandydat jest: zdrowy/zdolny lub nie ma przeciwskazań do przystąpienia do testu sprawności fizycznej.

Znajdujące się na zaświadczeniu słowa takie jak: obecnie, w danej chwili itp. mogą nie dopuścić kandydata do toru sprawności fizycznej, gdyż lekarz stwierdził zdolność tylko w chwili wypisania zaświadczenia. Nie obejmuje to wówczas dnia, w którym przystępuje do testu.


2. CZY CUDZOZIEMCY MOGĄ SŁUŻYĆ W POLSKIEJ POLICJI?

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi uregulowanymi w Ustawie o Policji, służbę w naszej formacji może pełnić tylko obywatel Rzeczypospolitej Polskiej.


3. GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

Dokumenty o przyjęcie do służby w Policji można składać w każdej jednostce miejskiej i powiatowej garnizonu łódzkiego lub bezpośrednio w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112.

W kwestionariuszu osobowym kandydat ma możliwość wpisania, w której z jednostek chciałby pełnić służbę, nie musi być to jednostka, w której składa dokumenty.


4. CZY WPIS W KSIĄŻECZCE WOJSKOWEJ „PRZENIESIONY DO REZERWY” JEST OBOWIĄZKOWY?

Jest konieczny, gdyż musimy wiedzieć, czy kandydat ma uregulowany stosunek do służby wojskowej (wpis ten znajduje się na stronie numer 9 książeczki wojskowej).


5. JAK REGULOWANA JEST KWESTIA POSIADANIA TATUAŻY?

Tatuaże są kwestią indywidualnego rozpatrzenia danego kandydata. Wiadomym jest, iż funkcjonariusze policji pełnią służbę latem w krótkim rękawie więc tatuaż powinien znajdować się w miejscu niewidocznym lub powinien być zasłonięty. Jeśli nie jest on szpecący, ekstrawagancki i nie przedstawia rażących treści, bądź takich, które godzą w samą formację nie powinien stanowić problemu. To też kwestia ile jest tych tatuaży, gdzie one się znajdują i co przedstawiają. O wszystkim decyduje Komendant Wojewódzki, a na pozostałych etapach psycholog i psychiatra.

Reasumując tatuaż nie jest przeszkodą.


6. CO W KWESTII WYKROCZEŃ I WYROKÓW PRZY PROCESIE REKRUTACJI DO SŁUŻBY W POLICJI?

Zgodnie z Ustawą o Policji o przyjęcie do służby może ubiegać się osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Nawet, gdy wyrok nie widnieje w KRK, gdyż jest zatarty z uwagi na upływ czasu, my i tak widzimy to podczas sprawdzeń. Kwestia z jakiego artykułu było to skazanie i jak brzmiały zarzuty. Wszystko jest także kwestią indywidualnego rozpatrzenia.


7. CZY MAJĄC WADĘ WZROKU MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE DO POLICJI?

Zdolność fizyczną i psychiczną kandydata do służby określa komisja lekarska zgodnie z ustawą o komisjach lekarskich podległych ministrowi wł. ds. wewnętrznych i administracji oraz rozporządzeniem ws. wykazu chorób
i ułomności wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji.

Zachęcamy do zapoznania się z nw. aktami prawnymi:


JEŻELI CHCIAŁBYŚ UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ODNOŚNIE REKRUTACJI DO SŁUŻBY W POLICJI SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU ZA POŚREDNICTWEM SOCIAL MEDIÓW: