NAUKA O POLICJI - STUDIA WSPol - Wydział Doboru KWP w Łodzi

STUDIA WSPol

NAUKA O POLICJI

Studia I stopnia na kierunku "Nauka o Policji" w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie trwają 4 lata. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Ponadto ukończenie studiów umożliwia przystąpienie do egzaminu oficerskiego, którego pozytywny wynik stanowi podstawę do mianowania na pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych Policji.

https://www.wspol.edu.pl/g/studia-w-wspol/kierunki-studiow/nauka-o-policji


WYMOGI FORMALNE

  • świadectwo dojrzałości;
  • złożone oświadczenie dot. akcesu podjęcia studiów w Wydziale Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi;
  • pozytywnie zakończone postępowanie kwalifikacyjne dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Policji;
  • rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata na stronie Internetowej WSPOL w Szczytnie (https://irk.wspol.edu.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.htm).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, HARMONOGRAM ORAZ NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO POBRANIA W PLIKU STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK PONIŻEJ

Pliki do pobrania

  • 775.77 KB