PROCEDURA REKRUTACYJNA

Oferta studiów w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na kierunku ,,Nauka o Policji"

Kandydatem na studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie może być osoba, która przeszła pozytywnie dobór do służby w Policji, to jest zostało wobec tej osoby zakończone postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji i została umieszczona na liście kandydatów do służby, zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego. Studia I stopnia na kierunku "Nauka o Policji" w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie trwają 4 lata. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Ponadto ukończenie studiów umożliwia przystąpienie do egzaminu oficerskiego, którego pozytywny wynik stanowi podstawę do mianowania na pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych Policji.

Wszelkie informacje dtoyczące studiów na kierunku „Nauka o Policji” w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie znajdziesz tu: https://www.wspol.edu.pl/g/studia-w-wspol/kierunki-studiow/nauka-o-policji


WYMOGI FORMALNE:

  • świadectwo dojrzałości; 
  • złożone oświadczenie dot. akcesu podjęcia studiów w Wydziale Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi;
  • pozytywnie zakończone postępowanie kwalifikacyjne dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Policji;
  • rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata na stronie Internetowej WSPOL w Szczytnie (https://irk.wspol.edu.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.htm).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, HARMONOGRAM ORAZ NIEZBĘDNE ↓↓↓DOKUMENTY DO POBRANIA W PLIKU STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK PONIŻEJ↓↓↓

Pliki do pobrania

  • 775.77 KB