Dobór na stanowiska policyjne - Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi

Dobór na stanowiska policyjne

- referent Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi