Dobór na stanowiska policyjne - Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi

Dobór na stanowiska policyjne

Strona w trakcie przygotowywania. Przepraszamy i zapraszamy w późniejszym czasie.

- referent Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi