Strona główna

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Łodzi i naszego województwa doświadczonych utratą swoich dóbr, które często nabywane były kosztem wielu wyrzeczeń i poświęceń, łódzka Policja stworzyła bazę przedmiotów zabezpieczonych oraz poszukiwanych w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych oraz postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.

Dzięki zamieszczonym w naszej bazie informacjom możliwe będzie sprawdzenie, czy Policja w toku prowadzonych czynności odzyskała mienie, które padło łupem przestępców, jak również będzie można sprawdzić jakie przedmioty lub rzeczy są obecnie poszukiwane przez Policję.

Baza podzielona jest na dwie zasadnicze sekcje:

  1. Przedmioty poszukiwane – wybierając tę sekcję można sprawdzić przedmioty, których Policja poszukuje w toku prowadzonych postępowań. Każdy przedmiot znajdujący się w tej sekcji jest opatrzony indywidualnym opisem, wraz z informacją jak można skontaktować się z odpowiednią jednostką Policji, która w konkretnej sprawie prowadzi czynności poszukiwawcze;
  2. Przedmioty zabezpieczone – wybierając tę sekcję można sprawdzić czy przedmioty, które obywatele utracili zostały zabezpieczone przez Policję. Każdy przedmiot znajdujący się w tej sekcji jest opatrzony indywidualnym opisem, wraz z informacją gdzie obecnie się on znajduje oraz jak można skontaktować się z odpowiednią jednostką Policji, która w ramach prowadzonego postępowania zabezpieczyła ten przedmiot.

Należy podkreślić, że w bazie znajdują się tylko te przedmioty, na których publikacje wyraził zgodę odpowiednio prezes Sądu lub prokurator.

Mamy nadzieję, że zamieszczone w naszej bazie publikacje przedmiotów zabezpieczonych przez policjantów w trakcie wykonywanych przez nas czynności służbowych, przyczynią się do odnalezienia prawowitych właścicieli poszczególnych przedmiotów, natomiast publikacje przedmiotów poszukiwanych przyczynią się do ich szybkiego i skutecznego odnalezienia przez Policję – tak by można było je przekazać właścicielom.

Powrót na górę strony