Wydział Postępowań Administracyjnych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112

Naczelnik  mł. insp. Dorota Wołoszyńska
Zastępca Naczelnika podinsp. Mariusz Misztela
Sekretariat: telefon 47 841-18-71/72
Fax 47 841-17-89
email wpa@ld.policja.gov.pl

 

UWAGA:  z dniem 1 stycznia 2022 r. zmienia się numer konta bankowego Urzędu Miasta Łodzi!!!!

                                                  BANK PEKAO S.A.

                                           50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

 

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:

PONIEDZIAŁEK:  08.00 - 10.00
WTOREK: 08.30 - 16.30
ŚRODA:  BEZ PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
CZWARTEK: 08.00 - 10.00
PIĄTEK: 08.00 - 10.00

 

 

             Wydział Postępowań Administracyjnych realizuje zadania należące do kompetencji Komendanta Wojewódzkiego Policji w zakresie ochrony osób i mienia, pozwoleń na broń oraz cudzoziemców.

 

Pozwolenia na broń do celów: ochrony osobistej (broni palnej bojowej, gazowej), łowieckich, sportowych, szkoleniowych, rekonstrukcji historycznych, kolekcjonerskich, pamiątkowych według nazwiska posiadacza 

Numer telefonu

 

A, B, C

47 841-18-75

 

D, E, F,  G

47 841-18-70

 

H, I, J, N, R

47 841-19-84

 

od Kb do Kz

47 841-19-86

 

L, Ł, M

47 841-18-77

 

Ka, O, P

47 841-19-86

 

S

47 841-19-98

 

T, U,W, Y, Z

47 841-19-85

 

BROŃ  PALNA GAZOWA

47 841-19-83
Kwalifikowany pracownik ochrony / licencja detektywa

47 841-18-76,

47 841-18-78

Dopuszczenia do pracy z bronią 47 841-19-87
Nadzór i kontrola 47 841-19-97
Cudzoziemcy

47 841-19-94,95

Depozytariusz 47 841-18-68
Wpis do rejestru lekarzy i psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych i wydawania orzeczeń 47 841-18-67 

 

               

                                                                                                 

          

 

Powrót na górę strony