Informacje dodatkowe - Pozwolenia na broń - Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Łodzi

Pozwolenia na broń

        Zgodnie z  pismem  Biura Prewencji Komendy Głównej Policji ENS-1389/13 z dnia 22 marca 2013 r. informuję, że  niżej wymieniona broń: 1. rewolwer ZORAKI K-10, 2. rewolwer  KESERU K-10, oraz inna broń działająca na podobnych zasadach, została uznana przez Departament Zezwoleń i Koncesji MSW „ZA BROŃ PALNĄ WYMAGAJĄCĄ POZWOLENIA NA BROŃ”.          

       Jednocześnie Komenda Główna Policji, podtrzymała dotychczasowe stanowisko, że pistolety WALTHER model P-22 oraz WALTHER model P-99 wprowadzane do obrotu przez firmę „KOLTER” jako broń alarmowa kal. 6 mm - są bronią palną gazową o kalibrze 9 mm, na której posiadanie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, jest wymagane pozwolenie.             

        Ponadto informuję, że w myśl stanowiska CLKP l.dz. L-Z2-1672/88/13 z dnia 19.03.2013 r., przekazanego do wiadomości Naczelnikom WPA KWP/KSP pismem BP KGP nr ENS-1379/1169/13/AR, rewolwery SHOTGUM kal. 6 mm Flobert (.22) produkcji polskiej firmy MATEJA posiadają taką samą zasadę działania jak rewolwery Keseru K- 10 i Zoraki K-10 (…).  Z uwagi na fakt, iż w/wym. rewolwery SHOTGUM nie spełniają wymogów definicji broni palnej alarmowej (zawartej w art. 7 ust 3 ustawy)  na ich posiadanie wymagane jest pozwolenie.

UDZIAŁ FUNKCJONARIUSZY W ODSTRZELIWANIU NABOJÓW Z BRONI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

              Realizując obowiązek odstrzału trzech naboi z każdej lufy egzemplarza broni palnej przeznaczonej do sprzedaży, wynikający z § 6 rozporządzenia MGiMSW w sprawie sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz kontroli przestrzegania warunków sprzedaży (Dz. U. z 2013 r. poz. 343), uprzejmie informuję, że od miesiąca października 2018 roku na terenie woj. łódzkiego nastąpi zmiana strzelnic, na których będzie możliwe wykonanie powyższej czynności.  

         Odstrzału będzie można dokonywać na terenie niżej wymienionych strzelnic:

  • strzelnica w Łodzi: Grupa X Pro Events, przy ul. Brzezińskiej 1/3;
  • strzelnica Klubu Strzeleckiego "STRZELEC" w Łodzi, przy ul. Konstantynowskiej 1;
  • strzelnica sportowa LOK w miejscowości Podlas, gm. Rawa Mazowiecka;
  • strzelnica Koła Łowieckiego KNIEJA w Sieradzu, Bogumiłów 1 (Okręglica), gm. Sieradz 

         Odstrzał w obecności upoważnionego funkcjonariusza będzie wykonywany w każdy piątek w godzinach od 09:00 do 11:00, w ten sposób, że:

  • w pierwszy piątek miesiąca na strzelnicy LOK w miejscowości Podlas
  • w drugi piątek miesiąca na strzelnicy Grupa X Pro Events w Łodzi, przy ul. Brzezińskiej 1/3,
  • w trzeci piątek miesiąca na strzelnicy w miejscowości Bogumiłów 1 (Okręglica), gm. Sieradz,
  • pozostałe piątki miesiąca na strzelnicy Klubu Strzeleckiego "STRZELEC" w Łodzi, przy ul. Konstantynowskiej 1.

        W przypadku nasuwających się pytań, proszę kontaktować się z Zespołem Nadzoru, Kontroli oraz Broni Obiektowej i Koncesji WPA KWP w Łodzi  (tel. 47 841-19-97,  47 841-19-83).