KONTAKT - Wydział Doboru KWP w Łodzi

Wydział Doboru

Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112

Sekretariat: 47 841 49 08

tel.:
47 841 13 65 - (rekrutacja, test wiedzy, test sprawności fizycznej)
47 841 22 18 - (rekrutacja, promocja)
47 841 13 69 - (komisje lekarskie, listy rankingowe, rozmowy kwalifikacyjne)
47 841 30 16 - (multiselect, OIN)

 

dobor@ld.policja.gov.pl

promocjakwp@ld.policja.gov.pl


DOKUMENTY DO SŁUŻBY W POLICJI KANDYDAT MOŻE ZŁOŻYĆ W:

  • KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI;
  • KOMENDACH MIEJSKICH/POWIATOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO;
  • ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO (dokumenty należy wysłać pocztą na adres Wydziału Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź).

ZOSTAŃ ŁÓDZKIM POLICJANTEM

Facebook
https://www.facebook.com/lodzkapolicja

Instagram
https://www.instagram.com/zostan_lodzkim_policjantem/

Tik Tok
https://www.tiktok.com/@zostanlodzkimpolicjantem?