PROCEDURA REKRUTACYJNA

Dołącz do Służby Kryminalnej

Podejmiesz wyzwanie?

Wyobraź sobie niepowtarzalną możliwość odkrycia czegoś nowego, ważnego, czegoś co sprawi, że Twoja kariera zawodowa nabierze innego wymiaru.

Jesteś gotowy podjąć wyzwanie? Mamy dla Ciebie miejsce w służbie kryminalnej.

Na co dzień zajmują się zwalczaniem przestępczości. Od zabójstw, porwań, po kradzieże, czy oszustwa... Gromadzą wszelkie informacje dotyczące sprawców przestępstw, zbierają dowody ich dokonania, rozwiązują najbardziej skomplikowane sprawy kryminalne. Często szczegóły ich pracy są tajne.

Co trzeba zrobić by je poznać?

Rozpocznij proces rekrutacji i dołącz do nas! Pierwszy raz masz możliwość po ukończeniu kursu podstawowego trafić bezpośrednio do służby kryminalnej. Nie zwlekaj, liczba miejsc jest ograniczona.

Mamy dla Ciebie miejsce w Łodzi, Pabianicach i Zgierzu

Podejmiesz wyzwanie?

Dokumenty, które należy złożyć:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi – napisz w nim, że aplikujesz do służby kryminalnej
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) (https://lodzka.policja.gov.pl/wdo/do-pobrania/63456,DOKUMENTY-DO-POBRANIA-W-ZALACZNIKACH-PONIZEJ.html);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu);
 • kserokopia książeczki wojskowej, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową;
 • kserokopie wszystkich posiadanych świadectw pracy/służby (oryginały do wglądu);
 • kserokopie prawa jazdy (oryginał do wglądu).

Gdzie złożyć dokumenty:

 • W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI (dokumenty rekrutacyjne można złożyć w dogodnym i wybranym przez siebie terminie od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-15.00);
 • W KOMENDACH MIEJSKICH/POWIATOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (dokumenty rekrutacyjne można złożyć w dogodnym i wybranym przez siebie terminie od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-15.00);
 • ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO (dokumenty należy wysłać pocztą na adres Wydziału Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź).

Krok po kroku

 1. Wypełnił i złóż wymagane dokumenty rekrutacyjne
 2. Test wiedzy i sprawności fizycznej
 3. Test psychologiczny Multiselect-R
 4. Rozmowa kwalifikacyjna
 5. Komisja Lekarska
 6. Postępowanie sprawdzające
 7. Umieszczenie na liście rankingowej

 

 

Służbę w Policji może pełnić obywatel:

 • polski o nieposzlakowanej opinii;
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej, strona numer 9 albo inny dokument potwierdzający uregulowanie stosunku do służby wojskowej).
 • Policjanci z Laboratorium Kryminalistycznego ubrani w białe kombinezony.
 • Policjanci służby kryminalnej podczas zatrzymania.
 • Napis Policja.
Ładowanie odtwarzacza...
Powrót na górę strony