Podpisanie porozumień - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Podpisanie porozumień

27 czerwca 2017 roku w Urzędzie Miasta Łodzi odbyła się uroczystość podpisania porozumień pomiędzy Prezydent Miasta Łodzi Hanną Zdanowską i Komendantem Miejskim Policji w Łodzi insp. Pawłem Karolakiem.

Na mocy porozumienia obie instytucje deklarują się wspólnie przeprowadzić konkurs Twój Dzielnicowy, który ma na celu wyłonienie i nagrodzenie za osiągnięcia w służbie najlepszych dzielnicowych. Pula nagród dla ośmiu laureatów wynosi 18 tysięcy złotych.

Drugie porozumienie zakłada uruchomienie w 2017 roku systemu ponadnormatywnych służb obchodowych i patrolowych, w tym na dodatkowe patrole w okresie trwania festiwalu kinetycznej sztuki światła oraz zabezpieczenia wypoczynku letniego mieszkańców Łodzi na terenach rekreacyjnych. Na ten cel Urząd Miasta Łodzi przeznaczył 200 tysięcy złotych.