"Bezpieczne wakacje 2017 – Zakręceni na bezpieczeństwo". - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

"Bezpieczne wakacje 2017 – Zakręceni na bezpieczeństwo".

Policjanci wspólnie z innymi służbami prowadzili działania w ramach programu "Bezpieczne wakacje 2017 – Zakręceni na bezpieczeństwo".
8 lipca 2016 roku w godzinach 14.00-19.00 w ramach projektu objętego patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim z policjantami z Tomaszowa Mazowieckiego, Opoczna i Radomska wspólnie z Państwową Strażą Pożarną,  Inspektorami z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, Polskim Związkiem Wędkarskim, Państwową Strażą Leśną, Państwową Strażą Rybacką, Państwową Strażą Łowiecką oraz Ochotniczą Strażą Pożarną z Rozprzy i  Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Miejską przeprowadzili działania w ramach programu „Bezpieczne wakacje 2017 – Zakręceni na bezpieczeństwo”. Działania te objęły zarówno Zalew Sulejowski jak i zbiornik retencyjny w Cieszanowicach a także tereny przyległe do rzeki Pilicy i Luciąży. W okresie letnim duża ilość turystów, szczególnie w czasie weekendów wypoczywa nad brzegiem  zbiorników. Wtedy może dochodzić do zakłóceń ładu i porządku publicznego, jak również naruszeń przepisów przeciwpożarowych. W sobotę policja wraz z innymi służbami zadbała o bezpieczeństwo osób wypoczywających, skontrolowano obozowiska pod kątem ich legalności, sprawdzano nieprawidłowo zaparkowane pojazdy oraz trzeźwość kierowców.  Funkcjonariusze sprawdzali także placówki gastronomiczne świadczące usługi dla wypoczywających turystów. Uważnie przyglądano się legalności wprowadzanych do obrotu artykułów spirytusowych i tytoniowych, a w szczególności podawania alkoholu osobom nieletnim. Patrole sprawdzały także wędkarzy pod kątem posiadanych uprawnień i zgodności połowu z obowiązującymi przepisami. W prowadzonej akcji uczestniczyło 48 osób w tym 24 policjantów z różnych komend i wydziałów, którzy dysponowali 10 pojazdami oraz 2 łodziami. W służbie wykorzystano także patrole konne i rowerowe.

                                                           

 W wyniku kontroli wylegitymowano 126 osób, skontrolowano 40 wędkarzy, 12 jednostek pływających oraz 39 pojazdów. Policjanci nałożyli 35 mandatów karnych oraz zastosowali 43 pouczenia. Ujawniono także jedną osobę kierującą w stanie nietrzeźwości, której zatrzymano prawo jazdy. Dokonano kontroli: 22 kąpielisk, 17 placówek handlowych, 24 obozów i kolonii oraz 14 pól namiotowych.