Policjanci honorowo oddali krew - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci honorowo oddali krew

5 września 2017 roku 34 policjantów kończących kurs podstawowy w Ośrodku Szkolenia Policji w Sieradzu oddało honorowo 15,6 litra krwi.