„...milczenie rodzi milczenie...” - debata jak lekcja wychowawcza - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

„...milczenie rodzi milczenie...” - debata jak lekcja wychowawcza

29 września 2017 roku wieluńscy policjanci zorganizowali debatę poświęconą agresji rówieśniczej oraz cyberprzemocy. Debata miała charakter lekcji wychowawczej, w której udział wzięli przede wszystkim uczniowie wieluńskich szkół zarówno gimnazjalnych jak i średnich. Gośćmi specjalnymi byli prelegenci, którzy zasiedli na parkiecie hali WOSiR jako eksperci różnych dziedzin. I tak wśród zaproszonych, biorących udział w projekcie znaleźli się Małgorzata Burnecka – Psycholog Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Wieluniu, Elżbieta Urbańska – Golec Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu, insp. Zbigniew Polek Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu oraz mł. asp. Michał Brykowski z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Ponadto spotkanie obserwowali zaproszeni przedstawiciele różnych instytucji zainteresowani tematem debaty, a więc min. dyrektorzy i pedagodzy szkół z terenu powiatu wieluńskiego oraz policjanci zajmujący się profilaktyką na terenie garnizonu łódzkiego, którzy przybyli wspólnie z reprezentantami dzielnicowych ze swoich macierzystych jednostek.

Debata społeczna pn. „Nie ma sytuacji bez wyjścia – niekonwencjonalna lekcja wychowawcza” z mottem „...milczenie rodzi milczenie...” przybliżyła zjawisko cyberprzemocy jako formy krzywdzenia drugiej osoby. W trakcie dyskusji goście rozmawiali na temat zagrożeń związanych z używaniem nowoczesnych urządzeń komunikacji elektronicznej, zrozumienia mechanizmów cyberprzemocy, oraz wskazanie skutecznych form przeciwstawiania się agresji i przemocy elektronicznej w środowisku młodzieży w wieku gimnazjalnych i ponadgimnazajalnym na terenie powiatu wieluńskiego.

Prelegenci odpowiadali na pytania związane ze swoją profesją. W trakcie dyskusji, była min. mowa o aspektach psychologicznych oraz pedagogicznych związanych z agresją wśród młodzieży, o np. ciemnej stronie internetu, czy konsekwencjach jakie grożą za naruszenie różnych aktów prawnych mających związek np. z cyberprzemocą.

Organizatorzy diagnozując problem zadbali jednocześnie o wskazanie miejsc gdzie młodzież może znaleźć pomoc w przypadku gdy zetknie się z przemocą wśród rówieśników i to nie tylko będąc bezpośrednią ofiarą przemocy ale również świadkiem takich zachowań. Wieluńscy policjanci jako jedne ze źródeł pomocy wskazali telefon zaufania 116111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Duże zainteresowanie wśród obserwatorów debaty wzbudził telefon 800 100 100 tejże fundacji, pod którym pomoc uzyskać mogą rodzice i pedagodzy. Policjantom zależało na przekazaniu informacji dot. różnych form pomocy młodzieży, ale najbardziej aby nr 116111 stał się numerem powszechnie znanym podobnie jak numery alarmowe. W trakcie debaty zostały wyemitowane materiały filmowe FDDS promujące możliwość uzyskania pomocy zarówno telefonicznej jak i online.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się emisja krótkometrażowego filmu pt. „Pomiędzy”, który został zrealizowany w ramach projektu „ART LAB”. To historia młodej dziewczyny, Wiktorii, która jej zdaniem znalazła się w sytuacji bez wyjścia. Film został zrealizowany w całości przez uczniów I LO w Wieluniu i stał się inspiracją dla organizatorów debaty. Nie ma nic cennijeszego jak fakt, że młodzi ludzie mówią sami o swoich problemach. To właśnie z tego filmu zaczerpnięte zostało motto debaty „..milczenie rodzi milczenie...” Ważny dla wieluńskich policjantów był przekaz płynący z całości projektu, że nie ma sytuacji bez wyjścia, i żeby przerywać milczenie gdy ktoś woła o pomoc, bo dopóki można robić profilaktykę, to trzeba ją robić jak najczęściej...

Wieluńscy policjanci bardzo dziękują wszystkim za pomoc w realizacji projektu.