Szkolenie policjantów - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie policjantów

20 grudnia 2017 roku, zelowscy policjanci wzięli udział w szkoleniu przeprowadzonym przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie. Celem spotkania było przypomnienie praktycznych umiejętności wykorzystania sprzętu ratunkowego.

20 grudnia 2017 roku w siedzibie PSP w Bełchatowie funkcjonariusze Komisariatu Policji w Zelowie uczestniczyli w szkoleniu, które obejmowało zakres udzielania pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia wypadku w służbie tj. właściwego postępowania na miejscu zdarzenia, resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz wykorzystania przenośnego defibrylatora AED.

Prowadzący zajęcia, młodszy ogniomistrz Aleksander Kulig, przypomniał obecnym jak prawidłowo ocenić miejsce zdarzenia i stan poszkodowanego oraz jak go ewakuować z pojazdu w przypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia. Podczas zajęć praktycznych  policjanci przeprowadzali resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie a także ćwiczyli zakładanie kołnierza ortopedycznego. Ponadto prowadzący szczegółowo omówił zawartość apteczki ratunkowej, wyjaśniając jednocześnie m.in. sposób zaopatrywania ran kłutych i postrzałowych oraz wszelkiego rodzaju złamań.  

Celem szkolenia było pogłębienie policyjnych umiejętności sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, jeszcze przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego lub straży pożarnej.