Z rodzicami o cyberprzemocy - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Z rodzicami o cyberprzemocy

Dzielnicowi z Konstantynowa Łódzkiego oraz pabianiccy strażnicy miejscy spotkali się z gronem pedagogicznym oraz rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Szydłowie, by przybliżyć im zagadnienia związane z cyberprzemocą. Podczas spotkania mundurowi podkreślali ogromną rolę dorosłych w zapobieganiu i reagowaniu na wszelkie przejawy tego zjawiska.

Coraz częściej odnotowywane są przypadki przeniesienia pewnych zachowań ze świata realnego do świata wirtualnego. Do cyberprzemocy zalicza się:

  •  wyzywanie, straszenie , poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu komórkowego
  • robienie komuś zdjęć lub filmów bez jego zgody, ich publikowanie i rozsyłanie
  • podszywanie się pod kogoś w sieci

Ofiarami cyberprzemocy mogą być wszyscy użytkownicy internetu, bez względu na wiek. Sprawcy cyberprzemocy mają wrażenie że są anonimowi, co pobudza i zachęca ich do działania. Rodzice czasami nie dopuszczają do siebie myśli, że ich dziecko może być prześladowane  i nie zdają sobie sprawy, że wirtualna przemoc może mieć realne skutki w rzeczywistości. Należy pamiętać, że cyberprzemoc nie kończy się wraz z wyłączeniem komputera, lecz przenosi się na realne, szkolne życie. Dziecko w takiej sytuacji żyje w nieustannym poczuciu zagrożenia – obawia się następnych ataków lub reakcji kolejnych osób, które są świadkami jego upokorzenia. Często również czuje się osamotnione. Stąd też terenowi dzielnicowi asp. Bogumił Niewiadomski, sierż. szt. Wiktor Szymczak oraz strażnicy miejscy z Pabianic, Paweł Zysk i Beata Dolewka podczas spotkania z gronem pedagogicznym i rodzicami uczniów szydłowskiej podstawówki podkreślali ogromną rolę dorosłych w zapobieganiu i reagowaniu na wszelkie przejawy cyberprzemocy. Zwracali uwagę, że rodzice powinni monitorować to, jak dziecko spędza czas w internecie, rozmawiać z nim na temat cyberprzemocy i przede wszystkim nie bagatelizować z tym związanych problemów. Ujawnienie zjawiska cyberprzemocy wymaga podjęcia w szkole konkretnych działań interwencyjnych. Mundurowi podkreślali, że niezależnie od tego, kto zgłasza przypadek cyberprzemocy (uczeń, rodzice, świadkowie zdarzenia, nauczyciele), procedura interwencyjna powinna obejmować udzielenie wsparcia ofierze przemocy, zabezpieczenie dowodów i ustalenia okoliczności zdarzenia, wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy przemocy oraz pracę nad zmianą postawy ucznia.

Zajęcia poświęcone problematyce cyberprzemocy zostały także przeprowadzone przez dzielnicowych  wśród uczniów szkół na terenie gminy Lutomiersk. Policjanci zachęcali do szukania pozytywnych stron wykorzystywania internetu na rzecz siebie i innych, reagowania na krzywdę ofiar dotkniętych cyberbullingiem oraz wskazywali nieocenioną rolę świadków, nauczycieli i rodziców w tym procederze.