Narada kadry kierowniczej oraz szkolenie dla koordynatorów KMZB - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Narada kadry kierowniczej oraz szkolenie dla koordynatorów KMZB

7 czerwca 2018 roku na terenie Oddziału Prewencji w Łodzi odbyła się narada szkoleniowa z Naczelnikami Wydziałów Prewencji oraz Naczelnikami Wydziałów Patrolowo- Interwencyjnych jednostek podległych KWP w Łodzi.Przypomnijmy, że od początku funkcjonowania tej aplikacji w województwie łódzkim obywatele zgłosili niemal 52 tys. zagrożeń, które na bieżąco weryfikują i skutecznie ograniczają przede wszystkim policjanci - dzielnicowi.

 

 

Podczas narady Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Łodzi podinsp. Jarosław Janus omówił niżej wymienione zagadnienia:

 

Organizacja służby prewencyjnej, w tym kierowanie policjantów do służby patrolowej.
Realizację czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.
Wykorzystanie psów służbowych na terenie woj. łódzkiego.
Funkcjonowanie służby dzielnicowych.
Przygotowanie do działań w sezonie letnim w ramach działań „Kręci mnie bezpieczeństwo”.
Bezpieczeństwo na obozach harcerskich.
Poradnik profilaktyczny- działania dzielnicowych.

 

Dodatkowo, uczestniczący Naczelnicy przedstawiali i omawiali zastosowane na terenie własnych jednostek tzw. dobrych praktyk w zakresie realizowania służby prewencyjnej.

 

Podczas odprawy zostały omówione wiodące zadania dla służb Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w okresie letnim w tym również planowanych inicjatywach profilaktycznych kierowanych do mieszkańców województwa łódzkiego.

 

Równolegle z odbywającą się naradą szkoleniową, Wojewódzcy Koordynatorzy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa  przeprowadzili  szkolenie z funkcjonowania narzędzia KMZB z koordynatorami z Komend Powiatowych i Miejskich Policji  woj. łódzkiego. Przypomnijmy, że od początku funkcjonowania tej aplikacji w województwie łódzkim obywatele zgłosili niemal 52 tys. zagrożeń, które na bieżąco weryfikują i skutecznie ograniczają przede wszystkim policjanci - dzielnicowi.