Będzie bezpieczniej w gminie Poświętne - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Będzie bezpieczniej w gminie Poświętne

Mł. insp. Wojciech Dworak Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie oraz Michał Franas, Wójt Gminy Poświętne, podpisali porozumienie w sprawie zorganizowania służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji na terenie gminy Poświętne.

.

Wójt Gminy Poświętne  wraz z kierownictwem opoczyńskiej policji  mając na uwadze dążenie do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Poświętne, dzięki zrozumieniu i przychylności Rady Gminy podjęli decyzję o zwiększeniu liczby patroli policyjnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych służb prewencyjnych.

Wartym podkreślenia jest fakt, że na terenie Gminy Poświętne w okresie wakacyjnym przewidywany jest szereg uroczystości. Szacujemy, że udział w nich może wziąć  nawet  kilkadziesiąt tysięcy osób. Już w sierpniu w na terenie gminy odbędą się uroczystości religijne związane z  Jubileuszem Koronacji Obrazu w  Bazylice  w Studziannie.  Dodatkowo we wrześniu,  jak co roku na terenie gminy odbywać się będzie kolejna religijna uroczystość – odpust Świętego Michała, który przyciąga  tłumy wiernych z całego kraju. 

Powołanie zatem,  dodatkowych patroli policyjnych ma  głównie na celu pomoc organizatorom uroczystości w ich sprawnym i bezpiecznym przeprowadzeniu.  Policyjne dodatkowe patrole będą czuwały nad bezpieczeństwem mieszkańców  oraz  odwiedzających tak licznie  gminę gości.

Dzięki podpisanemu porozumieniu, policjanci w czasie wolnym od służby podejmować będą czynności mające na celu przede wszystkim przeciwdziałanie przestępczości i popełnianiu wykroczeń oraz poprawę porządku publicznego w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Opoczyńska policja dyslokuje służby ponadnormatywne na terenie gminy Poświętne zgodnie z prowadzoną na bieżąco analizą zagrożenia przestępczością oraz zgłoszeniami zamieszczonymi na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Osobiste zaangażowanie Wójta Michała Franasa i przede wszystkim jego ogromne zrozumienie do wszelakich form działań prewencyjnych, a co za tym idzie  chęć poprawy jakości życia mieszkańców gminy poprzez wzmocnienie  poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej  jest bardzo ważnym czynnikiem współpracy jaką  gminą Poświętne realizuje z opoczyńską Policją.

Pamiętajmy, że tylko wspólne, skoordynowane działania opierające się na analizie stanu bezpieczeństwa danego terenu mogą dać wymierne efekty. Dlatego wszelkie  działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa  są zasadne i pożądane.

 

asp.szt. Barbara Stępień