Świadomy = Odpowiedzialny - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Świadomy = Odpowiedzialny

Kontynuując cykl działań profilaktycznych na temat odpowiedzialności karnej wśród młodzieży, tym razem policjanci odwiedzili podstawówkę w Piątku. Podczas dwóch zaplanowanych lekcji poza omówieniem tego zagadnienia mundurowi w ramach zajęć z doradztwa zawodowego przyszłym absolwentom przybliżyli pracę w policji uświadamiając, że łamanie prawa może mieć wpływ na wybór kariery zawodowej.

4 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie łęczyckich policjantów z przyszłymi absolwentami podstawówki w Piątku. Pierwszej z dwóch zaplanowanych lekcji, tematem przewodnim była odpowiedzialność karna podczas, której mundurowi omówili definicje osoby nieletniej, demoralizacji oraz czynów karalnych. Następnie słuchaczy zapoznano z katalogiem przestępstw i wykroczeń, które najczęściej popełniane są przez osoby w wieku szkolnym. Wyjaśniono różnice pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem oraz jakie konsekwencję grożą dla sprawców tych czynów. Jak wstąpić w szeregi policji i jakie korzyści wynikają z takiej ścieżki zawodowej stróże prawa poruszyli podczas kolejnej lekcji. Zachęcają młodzież do wyboru zawodu policjanta podkreślali, że wiąże się on z dużą odpowiedzialnością, a pracować w nim może tylko osoba o nieposzlakowanej opinii. Będąc na tym etapie swojego życia, jako przyszli absolwenci muszą mieć świadomość swoich czynów, gdyż już teraz mogą one mieć wpływ na ich przyszłość.