Porozumienie na patrole ponadnormatywne - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie na patrole ponadnormatywne

28 grudnia 2018 roku w imieniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofa Chojniaka Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Andrzej Kacperek i Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim mł. insp. Krzysztof Mikułowski podpisali porozumienie. Na ponadnormatywny czas służby w 2019 roku piotrkowska komenda policji otrzymała 115 tysięcy złotych.

Już od stycznia 2019 roku na piotrkowskich ulicach pojawią się dwuosobowe patrole pełniące służbę zgodnie z przyjętym planem dyslokacji, stworzonym na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego wynikającym z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Uchwałę o przekazaniu środków finansowych dla piotrkowskiej policji podjęto na grudniowej sesji Rady Miasta. W projekcie budżetu miasta zabezpieczono 115 tysięcy złotych na patrole ponadnormatywne.

Dbając o poczucie bezpieczeństwa piotrkowian patrole mają pojawić się w każdej części miasta. Patrole ponadnormatywne wykorzystywane są w szczególności do przeciwdziałania zagrożeniom wskazywanym przez samych mieszkańców. Są to zarówno patrole piesze, rowerowe jak i zmotoryzowane.