Dzielnicowi wspólnie z sołtysami na rzecz bezpieczeństwa - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowi wspólnie z sołtysami na rzecz bezpieczeństwa

7 lutego 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku, z inicjatywy wójta gminy Lutomiersk Tadeusza Borkowskiego odbyło się spotkanie z 28 nowo wybranymi sołtysami. Uczestniczący w spotkaniu terenowi dzielnicowi mogli osobiście poznać przedstawicieli poszczególnych sołectw jako lokalnych partnerów w podejmowaniu działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

W spotkaniu prócz władz samorządowych, które reprezentowali wójt gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski, przewodniczący rady gminy Tadeusz Rychlik, radny powiatu pabianickiego Krzysztof Pacholak, sekretarz gminy Liliana Kaleta, skarbnik Małgorzata Szczepaniak, kierownicy referatów urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy Lutomiersk uczestniczyli także konstantynowscy policjanci.  W gronie mundurowych był komendant konstantynowskiego komisariatu podkom. Tomasz Wójcicki oraz dzielnicowi z terenu gminy Lutomiersk: asp. Tomasz Psyta i mł. asp. Wiktor Szymczak. W gronie zaproszonych gości był również  zastępca kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pabianicach Bartosz Matczak.
Komendant komisariatu omówił działania konstantynowskich policjantów, które były prowadzone na terenie gminy w 2018 roku. Ponadto zachęcał do korzystania z Aplikacji Moja Komenda, a także wskazał praktyczne możliwości wynikające z korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń. Poruszył również kwestie dotyczące Ocen Społecznych Policji, a także doboru do Policji. Nowo wybranym sołtysom, doskonale znającym lokalne sprawy przedstawili się terenowi dzielnicowi. Policjanci zachęcali do współpracy posługując się hasłem: „Bezpieczeństwo to Nasza Wspólna Sprawa”.

Następnie przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa omówił sprawy związane z dopłatami bezpośrednimi do gruntów rolnych oraz możliwość dofinansowań Kół Gospodyń Wiejskich. Przekazane zostały także informacje z referatów Urzędu Gminy Lutomiersk i jednostek organizacyjnych.