Policjanci rozmawiali o cyberzagrożeniach z uczniami - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci rozmawiali o cyberzagrożeniach z uczniami

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kutnie rozmawiali z uczniami Szkoły Podstawowej w Strzelcach na temat bezpiecznego korzystania z internetu i unikania zagrożeń związanych z cyberprzestępczością. Przestrogi i wskazówki, którymi z uczniami podzielili się mundurowi, miały za zadanie nauczyć młode pokolenie przezorności i rozsądku w korzystaniu z zasobów sieci.

13 marca 2019 roku odbyło się spotkanie profilaktyczne uczniów klas VII Szkoły Podstawowej w Strzelcach z przedstawicielami kutnowskiej komendy. Policjanci przestrzegali, aby chronić swojej prywatności w wirtualnym świecie i że obdarzanie zaufaniem osoby poznanej w sieci może przynieść bardzo negatywne skutki. Dlatego młodzi ludzie uczuleni zostali, aby być bardzo ostrożnym w kontaktach z osobami nieznajomymi. Uczniowie dowiedzieli się jakie zagrożenia związane są ze światem wirtualnym i przesyłaniem informacji za pomocą internetu. Na zakończenie spotkania był czas na zadawanie pytań, których nie brakowało. Policjanci zaplanowali już spotkania w kolejnych szkołach powiatu kutnowskiego. Policyjna profilaktyka jest realizowana w sposób ciągły, gdyż ma za zadanie nauczać zasad bezpieczeństwa w każdej dziedzinie życia.