Szkolenie poligonowe z dziedziny wspinaczki skałkowej - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie poligonowe z dziedziny wspinaczki skałkowej

Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi uczestniczyli w szkoleniu poligonowym zorganizowanym przez Żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego.

W dniach 01 – 05 kwietnia 2019 r. czterech funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi wraz z około 120 żołnierzami uczestniczyło w szkoleniu poligonowym, które swoim zakresem obejmowało szeroko rozumianą wspinaczkę skałkową, elementy autoratownictwa i ratownictwa wysokościowego w terenie eksponowanym. Zajęcia odbywały się w okolicach Ośrodka Szkolenia Piechoty Górskiej „Jodła” w Dusznikach Zdroju. Podczas ćwiczeń żołnierze i policjanci zapoznali się z profesjonalnym sprzętem stosowanym podczas wspinaczki oraz sposobami i metodami jego optymalnego wykorzystania. Wymagający pod względem fizycznym i psychicznym trening polegał na podpinaniu oraz blokowaniu przyrządów zjazdowych, pokonywaniu wysoko położonych i trudno dostępnych terenów, zakładaniu stanowisk zjazdowych oraz ratowniczych, a także wykonywaniu zjazdów na linie oraz wejść po linie umocowanej na skalnej ścianie na wysokościach około 30 metrów. Doskonałym miejscem do tego rodzaju treningu okazały się formacje skalne znajdujące się w miejscowości Szczytna oraz imponujący pod względem wysokości most kolejowy w Lewinie Kłodzkim. Dodatkowo podczas szkolenia poligonowego doskonalono metody pokonywania przeszkód wodnych oraz dużych nachyleń terenu przez większe ilość operatorów. Szkolenie odbywało się pod „czujnym okiem” żołnierzy - instruktorów wspinaczki skałkowej z 25 Brygady.

Tego typu szkolenia są dla żołnierzy chlebem powszednim, natomiast dla policjantów Oddziału Prewencji Policji w Łodzi była to duża nowość. Policjanci uznali jednak, że wiedza zdobyta podczas tego szkolenia zostanie przez nich wykorzystana do doskonalenia taktyki prowadzenia pościgów w terenie eksponowanym za osobami niebezpiecznymi.

Powyższe przedsięwzięcie było kolejnym z cyklu wspólnych szkoleń policjantów Oddziału Prewencji Policji w Łodzi i żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego.