Uroczyste obchody Święta Policji - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste obchody Święta Policji

18 lipca 2019 roku w Łodzi rozpoczęły się uroczyste obchody Święta Policji, która w tym roku obchodzi stulecie swojego powołania. Podczas podniosłego apelu, który odbył się na placu im. Henryka Dąbrowskiego, awanse na wyższe stopnie służbowe osobiście z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego oraz Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi insp. Pawła Karolaka odebrała delegacja wyróżnionych policjantów. Łącznie awansowano blisko 500 funkcjonariuszy. Ponadto 4 policjantów wyróżnionych zostało brązowymi odznakami resortowymi zasłużony policjant, a 5 otrzymało medale za długoletnią służbę. Rozstrzygnięty został również konkurs na najlepszego dzielnicowego w Łodzi.

W uroczystości uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji insp. Andrzej Łapiński, Komendant Miejski Policji insp. Paweł Karolak oraz ich zastępcy, zaproszeni goście w tym Wiceminister Sekretarz Stanu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Waldemar Buda, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, samorządowcy, duchowni, członkowie Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, przedstawiciele prokuratury i innych służb mundurowych, a także policjanci pełniący codzienną służbę w garnizonie łódzkim i członkowie ich rodzin. Obchody zainaugurowane zostały w Kościele pod wezwaniem Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 38. Mszą Świętą celebrowaną z udziałem jego Ekscelencji Biskupa Ireneusza Pękalskiego. Kulminacyjnym momentem uroczystości, był uroczysty apel na placu Dąbrowskiego w Łodzi, gdzie nastąpiło wręczenie awansów medali i odznaczeń. Przy okazji nagrodzono najlepszych dzielnicowych pełniących codzienną służbę w ośmiu łódzkich komisariatach policji. Nagrody dla dzielnicowych wręczyła osobiście Pani Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Natomiast, awansowani funkcjonariusze akty nominacji otrzymali bezpośrednio z rąk Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Podczas wygłoszonego przemówienia insp. Paweł Karolak wyraził głęboki szacunek i uznanie dla pracy swoich podwładnych. Komendant podkreślił, że codzienna służba to powołanie i zaszczyt oraz wyraził nadzieję, że w przyszłości łódzcy policjanci będą nadal wykonywać swoje obowiązki wynikające z roty złożonego przyrzeczenia z tą samą gorliwością i zapałem. Przełożony łódzkich policjantów przypomniał, że rocznica stulecia powstania  Policji Państwowej zbiega się z rocznicą 20-lecia powstania Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.  Podziękował również władzom samorządowym i Komendantowi Wojewódzkiemu za pomoc w realizacji działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście. Po uroczystości nie zabrakło miejsca na indywidualne gratulacje i podziękowania.

Na tym jednak nie koniec, gdyż 19 lipca 2019 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 28/30 odbędzie się dzień otwarty. Z tej okazji mieszkańcy naszego miasta będą mieli okazję zapoznać się z rysem historycznym Polskiej Policji, zobaczyć sprzęt i wyposażenie używane przez funkcjonariuszy, porozmawiać z policjantami, spotkać się z gwiazdami serialu „Komisarz Alex” oraz zwiedzić siedzibę I Komisariatu Policji KMP w Łodzi i strzelnicę policyjną, a także Miejskie Stanowisko Kierowania.

Serdecznie zapraszamy!!!

 • Poczty sztandarowe Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej
 • Policjant w mundurze galowym czyta Pismo Święte
 • Komendanci Wojewódzcy i Komendant Miejski siedzą w pierwszej ławie w tle policjanci oraz przyjaciele policji
 • Policjant czyta Pismo Święte tuż za nim stoją księża celebrujący mszę.
 • Księża przyjmują dary.
 • Księża przyjmują dary.
 • Księża podczas odprawiania mszy
 • Komendant Miejski Policji wraz z księżmi przy ołtarzu w kościele.
 • Komendant Miejski Policji wrecza kwiaty Biskupowi Ireneuszowi Pękalskiemu.
 • Kadra Kierownicza Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Łodzi stoją w w kościele.
 • Poczet sztandarowy przed ołtarzem.
 • Przemarsz policjantów na Placu Dąbrowskiego.
 • Policjanci oraz delegacja Straży Miejskiej na Placu Dąbrowskiego
 • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przechodzi przed policjantami.
 • Polska flaga na maszcie przed nią policjanci w umundurowaniu galowym.
 • Komendant Miejski Policji w Łodzi przemawia do uczestników uroczystości.
 • Zaproszeni goście w tym Prezydent Miasta Łodzi
 • Przemarsz Kompanii Honorowej Policji.
 • Komendant Wojewódzki i Komendant Miejski Policji w Łodzi wręcza odznaczenia wyróżnionym policjantom.
 • Prezydent Łodzi wraz z kierownictwem łódzkiej policji wręczają wyróżnienia i awanse.
 • Pani Prezydent wraz z kierownictwem łódzkiej policji bija brawo odznaczonym
 • Komendant Wojewódzki odznacza Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi.
 • Komendant Miejski Policji w Łodzi przyjmuje gratulacje.
 • Komendant Wojewódzki Policji i Komendant Miejski Policji w Łodzi oraz Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna stoja przodem do gości na Placu Dąbrowskiego.
 • Komendant Miejski Policji w Łodzi wręcza pamiątkowe ryngrafy.
 • Komendant Miejski wręcza pamiątkowe ryngrafy.
 • Przemawia Waldemar Buda Wiceminister Sekretarz Stanu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
 • Przemawia Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi.
 • Przemawia Prezydent Miasta Łodzi
 • Przemarsz Kompanii Honorowej Policji.
 • Przemarsz Kompanii Honorowej Policji
 • Awansowani i odznaczeni policjanci w mundurach galowych stoja w szyku na Placu.
 • Policjanci w mundurach galowych.
 • Policjanci wyróżnieni i awansowani stoja w szyku.
 • List z życzeniami z okazji Święta Policji 2019
 • List z życzeniami z okazji Święta Policji 2019
 • List z życzeniami z okazji Święta Policji 2019
 • List z życzeniami z okazji Święta Policji 2019
 • List z życzeniami z okazji Święta Policji 2019
 • List z życzeniami z okazji Święta Policji 2019
 • List z życzeniami z okazji Święta Policji 2019
 • List z życzeniami z okazji Święta Policji 2019