Porozumienie o współpracy - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie o współpracy

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi oraz Szpital im. WAM w Łodzi zawarły porozumienie dotyczące współpracy w zakresie medycyny pola walki, ratownictwa medycznego oraz medycyny ratunkowej. Ma ono zapewnić wymianę doświadczeń m.in.w zakresie doskonalenia zabezpieczenia medycznego działań policyjnych.

1 października 2019r zawarto porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi a Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. WAM w Łodzi. Porozumienie podpisali nadinsp. Andrzej Łapiński - Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi oraz dr.n.med. Konrad Walczak - Dyrektor ds. Organizacyjno-Medycznych Szpitala im.WAM. Koordynatorami tego porozumienia zostali podinsp. Marek Wojcieszek i prof.dr.hab.n.med. Jarosław Fabiś. Celem porozumienia jest nawiązanie bliskiej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie doskonalenia profesjonalnego zabezpieczenia medycznego ze szczególnym uwzględnieniem medycyny pola walki, medycyny ratunkowej i ratownictwa medycznego. W praktyce oznacza to podejmowanie wspólnych działań edukacyjno-szkoleniowych i naukowo-badawczych. Chodzi głównie o organizację specjalistycznych kursów, szkoleń i ćwiczeń we wskazanym obszarze. Porozumienie daje również podstawę do prowadzenia wspólnych działań na rzecz doskonalenia przepisów regulujących współdziałanie różnych służb podczas realizacji zabezpieczenia medycznego działań policji.

  • gabinet dyrektora szpitala, przedstawiciele stron porozumienia pozują do pamiątkowej fotografii