Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Stanowisko w sprawie publikacji gazety „Rzeczpospolita” pt. „RPO: policyjne zalecenia dyskryminują kibiców z Łodzi”

W związku z publikacją zamieszczoną 8 października 2019 roku na portalu internetowym gazety „Rzeczpospolita” pt. „RPO: policyjne zalecenia dyskryminują kibiców z Łodzi” informuję, że nieprawdziwym jest stwierdzenie jakoby kluby piłkarskie w kraju dostawały od łódzkiej Policji zalecenia, aby nie wpuszczać na stadiony kibiców Widzewa Łódź. Co do zasady, Komenda Miejska Policji w Łodzi ogranicza swoją korespondencję z klubami sportowymi do przypadków wskazanych w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Powyższe dotyczy korespondencji z klubami działającymi na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Celem takich korespondencji jest między innymi właściwe przeprowadzenie procesu opiniowania wniosków o wydanie opinii Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi o których mowa w przywołanej ustawie, wystąpień o uzupełnienia dokumentacji przy rozpatrywaniu ww. wniosków, czy też zaproszeń przedstawicieli klubów na odprawy przed poszczególnymi zabezpieczeniami. Stanowczo należy podkreślić, że Komenda Miejska Policji w Łodzi nie wydaje zaleceń czy rekomendacji dla klubów na terenie kraju.

Korespondencja wysyłana w związku z meczami wyjazdowymi łódzkich klubów służy jedynie do wymiany informacji pomiędzy jednostkami policji zainteresowanymi realizacją zabezpieczenia.  Jest regulowana przepisami wewnętrznymi i ma charakter analizy zagrożeń. Podkreślenia wymaga fakt, że dokumentacja ta służy wyłącznie do użytku wewnętrznego i również nie zawiera rekomendacji dla klubów co do sposobu postępowania z kibicami przyjezdnymi.

Do chwili obecnej do Komendy Miejskiej Policji w Łodzi nie wpłynęło zapytanie Rzecznika Praw Obywatelskich w opisywanej sprawie, w związku z czym szczegółowe ustosunkowanie się  do zarzutów podniesionych w przedmiotowej skardze będzie możliwe po zapoznaniu się z jej treścią.