Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Wolborscy policjanci wyróżnieni odznaką ,, Zasłużony Honorowy Dawca Krwi"

24 listopada 2019 roku odbyła się uroczystość z okazji 45-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Moszczenicy. Wśród honorowych gości znaleźli się również policjanci pełniący na co dzień służbę w Komisariacie Policji w Wolborzu. Był to dla nich szczególny dzień, oprócz podziękowań za zaangażowanie w chęć niesienia pomocy potrzebującym życiodajnego daru otrzymali odznaki ,, Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi". Brawo!

Mł. asp. Kamil Waszczykowski oraz mł. asp. Adam Szmydt od lat wspierają ideę krwiodawstwa. W swojej codziennej służbie spotykają się ze zdarzeniami, gdzie zagrożone jest ludzkie życie. Doskonale wiedzą, jak bardzo cenna jest krew ,regularnie i chętnie włączają się do organizowanych akcji. ,, Bronią i chronią" ale także nie są obojętni na apele i dzielą się z potrzebującymi życiodajnym płynem. Dzisiaj przyszedł czas na podziękowanie za postawę godną naśladowania. Wolborscy policjanci przyjęli z rąk Edyty Dudy – Prezesa KHD-PCK w Moszczenicy podziękowania i odznaczenia.

 

Część oficjalna ceremonii jubileuszowej odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Moszczenicy. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli władz Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Starostwa Powiatowego,władz samorządowych, Dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia.

  • policjant dostaję odznakę ,, Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi"
  • policjant dostaje odznakę ,, Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi"
  • policjanci podczas uroczystości 45-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Moszczenicy