Zostań Jednym z NAS! - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Zostań Jednym z NAS!

Podczas XII Powiatowego Festiwalu Zawodów uczniowie poznali zawód policjanta oraz zasady naboru do Policji.

28 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli odbył się kolejny Powiatowy Festiwal Zawodów. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych już teraz mogli pomyśleć o swoich planach zawodowych. Wśród przedstawicieli różnych zawodów nie zabrakło też Policji. Funkcjonariusze, wspólnie z kadetami klas o charakterze policyjnym z ZSR CKU w Wojsławicach, informowali uczniów o możliwości podjęcia dalszej nauki w klasach mundurowych wojsławickiej szkoły. Zapewniali, że zdobyta w tej szkole wiedza i doświadczenie są pomocne podczas rekrutacji do służby w Policji.  Uczniowie z zainteresowaniem pytali, jakie wymogi musi spełnić kandydat ubiegający o policyjny mundur. Pytali też, jak przebiega i z jakich etapów składa się rekrutacja do służby w Policji. Odwiedzający policyjne stoisko mieli również możliwość poznania sprzętu oraz umundurowania policjanta służby prewencyjnej.

Zainteresowanym przypominamy:

Procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.

Więcej informacji na temat naboru do służby w Policji na stronie:

http://lodzka.policja.gov.pl/el6/sluzb/dobor-do-sluzby-w-polic