Bezpieczeństwo seniorów tematem debaty społecznej - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo seniorów tematem debaty społecznej

29 listopada 2019 roku w Spółdzielczym Domu Kultury w Wieluniu odbyła się debata społeczna, której inicjatorem byli wieluńscy policjanci. Tematem przewodnim debaty było szeroko rozumiane bezpieczeństwo seniorów, a jej celem uświadomienie osób starszych i przekazanie im wiedzy na temat zagrożeń, jakie mogą spotkać ich w codziennym życiu.

Spotkaniu przewodniczył Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu kom. Robert Baryła. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Zastępcy Burmistrza Wielunia Joanny Skotnickiej- Fiuk, jak również przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu, Straży Miejskiej w Wieluniu, Prezesa Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Powiatowego Rzecznika Konsumentów, przedstawicieli Miejskiej Rady Seniorów oraz przewodniczących zarządów osiedli.

Wieluńscy mundurowi spotkali się na debacie z osobami starszymi z klubów seniora działających na terenie Wielunia, po to aby rozmawiać z nimi na temat ich bezpieczeństwa. W takcie debaty policjanci omówili najczęściej występujące zagrożenia z jakimi mogą spotkać się seniorzy. Wykorzystując prezentację multimedialną omówiono mechanizmy działania sprawców przestępstw wyłudzających pieniądze metodą ”na wnuczka”, „ policjanta” lub „na urzędnika”. Policjanci przestrzegali przed nadmiernym zaufaniem wobec osób obcych oraz przekazali cenne wskazówki, które pomogą wystrzegać się niebezpieczeństw związanych z przestępstwami popełnianymi na osobach starszych. Kolejnym tematem poruszonym przez wieluńskich policjantów były kwestie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przedstawiono stan bezpieczeństwa na drogach powiatu wieluńskiego ponadto przypomniano seniorom jak powinni zachowywać się na drodze tzw. niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, podkreślano jak ważne są elementy odblaskowe, które mogą uratować ludzkie życie.

W trakcie spotkania policjanci przybliżyli również uczestnikom działanie interaktywnych narzędzi takich jak: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji „Moja komenda”. Pokazano seniorom w jaki sposób można przekazywać informacje o zagrożeniach oraz jak najłatwiej skontaktować się z właściwym dzielnicowym bez konieczności wychodzenia z domu.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również Powiatowego Rzecznika Konsumentów Pani Anny Zychli , która omówiła zasady bezpiecznego podpisywania umów cywilnoprawnych.

W debacie wzięli udział przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kpt. Grzegorz Kasprzyczak oraz kpt. Tomasz Zgodziński, którzy przekazali seniorom informacje m.in. z zakresu zagrożeń ze strony "cichego zabójcy", jakim jest czad. Wskazano co należy zrobić aby zminimalizować zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla. Podczas spotkania zwrócono również uwagę na zjawisko pożarów przewodów kominowych oraz co należy zrobić aby zapobiec tego typu sytuacjom.

Podczas debaty nie zabrakło również miejsca na żywą dyskusję i szereg pytań ze strony słuchaczy. Seniorzy chętnie włączali się do dyskusji, przekazywali swoje uwagi, sugestie i spostrzeżenia dotyczące zagrożeń.

Podsumowując debatę policjanci podziękowali wszystkim seniorom za przybycie, aktywny udział i cenne uwagi. Podkreślili znaczenie bezpośredniej rozmowy i wymiany poglądów na temat  bezpieczeństwa osób starszych.


 

 • seniorzy zgromadzeni w Spółdzielczym Domu Kultury w Wieluniu podczas debaty społecznej
 • Wystąpienie Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu i w Spółdzielczym Domu Kultury w Wieluniu podczas debaty społecznej
 • wystąpienie rzecznika konsumentów w Spółdzielczym Domu Kultury w Wieluniu podczas debaty społecznej z seniorami
 • seniorzy uczestniczący w debacie społecznej w Spółdzielczym Domu Kultury w Wieluniu
 • wystąpienie strażaków w Spółdzielczym Domu Kultury w Wieluniu podczas debaty społecznej z seniorami
 • seniorzy w Spółdzielczym Domu Kultury w Wieluniu podczas debaty społecznej
 • wystąpienie policjantki w Spółdzielczym Domu Kultury w Wieluniu podczas debaty społecznej z seniorami
 • wystąpienie policjantki w Spółdzielczym Domu Kultury w Wieluniu podczas debaty społecznej z seniorami
 • uczestnicy debaty społecznej z seniorami w Spółdzielczym Domu Kultury w Wieluniu