Rawski dyżurny wśród najlepszych w kraju - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Rawski dyżurny wśród najlepszych w kraju

29 listopada 2019 o miano najlepszego dyżurnego w kraju rywalizowało 17 dyżurnych reprezentujących komendy wojewódzkie i Komendę Stołeczną Policji. Na podium , zajmując II zaszczytne miejsce w kraju, stanął podkom. Paweł LESIAK z KPP w Rawie Mazowieckiej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych i osobistych !

Funkcjonariusze, którzy na co dzień pełnią odpowiedzialną służbę na stanowiskach kierowania w jednostkach organizacyjnych Policji rywalizowali w dwóch konkurencjach, tj. symulacji na stanowisku kierowania, w ramach której dyżurni byli oceniani w trzech obszarach: prewencyjnym, informatycznym oraz psychologicznym oraz w teście wiedzy policyjnej.

 

Po podliczeniu punktacji miejsca na podium zajęli:

I miejsce – podkom. Robert STYPIŃSKI z KWP zs. w Radomiu (dyżurny KMP w Ostrołęce) 

II miejsce – podkom. Paweł LESIAK z KWP w Łodzi (dyżurny KPP w Rawie Mazowieckiej) 

III miejsce – mł. asp. Tomasz JAKUBOWSKI z KWP Szczecinie (dyżurny KMP w Szczecinie) 

Laureaci otrzymali: złotą, srebrną lub brązową odznakę zwycięzcy konkursu wiedzy i sprawności zawodowej, nagrody pieniężne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji, a także okolicznościowe puchary.

Podczas gali finałowej nagrody wręczali Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk oraz Zastępca Dyrektora Głównego Sztabu Policji mł. insp. Tomasz Maluszczak.

W uroczystym zakończeniu turnieju uczestniczyli również: przedstawiciele komend wojewódzkich w Katowicach, Wrocławiu i Kielcach, były Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP insp. w st. spocz. Grzegorz Baczyński, przedstawiciele Wojewody Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Katowic, a także reprezentująca środowisko akademickie prof. Jadwiga Stawnicka.

Podkomisarz Paweł Lesiak jest policjantem rawskiej komendy z 16 letnim stażem. Na stanowisku kierowania pracuje od lutego 2019r, wcześniej pełnił służbę jako policjant Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologi a następnie na stanowisku specjalisty w Zespole do Spraw Wykroczeń i Organizacji Służby. W kwietniu 2019r ukończył szkolenie dla absolwentów szkół wyższych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie a następnie pomyślnie zdał egzamin na pierwszy stopień oficerski. W lipcu 2019r został mianowany na stopień podkomisarza. Czas wolny od służby poświęca najchętniej rodzinie oraz podglądaniu przyrody co go uspokaja i pozwala naładować baterie do dalszej pracy zawodowej.

Serdecznie gratulujemy finaliście zajęcia drugiego miejsca w kraju. Życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz jak najwięcej chwil, które motywują do dalszych sukcesów w pracy i służbie.

  • dyzurny z Rawy odbiera nagrode z rąk komendanta głownego
  • odznaka najlepszego dyżurnego
  • trzy puchary stojące na stole prezydialnym
  • aula szkoły w katowicach gdzie stoją wszyscy wyróznieni
  • nagrodzeni dyzurni
  • wręczanie pucharu
  • Paweł Lesiak podczas pracy na stanowisku kierowania