Ślubowanie klas policyjnych - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Ślubowanie klas policyjnych

„Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków ucznia klasy o profilu policyjnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 w Bełchatowie ślubuję systematycznie i wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności, wykorzystując jak najlepiej czas i warunki do nauki” – tak rozpoczynają się słowa przysięgi, którą 4 marca 2020 roku, w auli Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie złożyli uczniowie klas policyjnych z bełchatowskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych numer 1 w Bełchatowie.

Złożone na sztandar szkoły przyrzeczenie odebrali od uczniów Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie – insp. Grzegorz Czubakowski, zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji – asp. sztab. Jarosław Popławski, asp. Maciej Śledziński oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych numer 1 w Bełchatowie - Piotr Mielczarek. Czterdziestu trzech młodych kadetów, przyrzekało gotowość dochowania wierności Ojczyźnie, przestrzegania prawa, szacunku dla innego człowieka, wytrwałości w rozwoju osobowości i zdobywaniu wiedzy.

Insp. Grzegorz Czubakowski witając nowych kadetów zaznaczył, że noszenie munduru to wyzwanie dla każdego człowieka. Podkreślił, że ma szacunek dla dojrzałości młodych ludzi, którzy już teraz, na tak wczesnym etapie swojego życia, rozważają możliwość związania swojej przyszłości zawodowej ze służbą w Policji. Szef bełchatowskiej policji zaprosił uczniów do częstego odwiedzania murów komendy i spotkań z policjantami. W ten sposób mogą bliżej poznać zawód policjanta, a rozmowy z funkcjonariuszami różnych pionów dostarczą im wiedzy w zakresie zadań i obowiązków, jakie każdego dnia stoją przed funkcjonariuszami. Komendant życzył uczniom, aby po zakończeniu nauki podjęli skuteczną próbę rekrutacji do Policji i zasilili szeregi niebieskiej formacji.

Piotr Mielczarek, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych numer 1 w Bełchatowie, składając licealistom gratulacje zaznaczył, że nauka w klasie policyjnej daje młodym ludziom szansę na znalezienie pracy w tym zawodzie. Uczniowie mogą w pewnym stopniu poznać pracę policjanta, co jest okazją do weryfikacji wyobrażeń na temat tego zawodu i ewentualnych dalszych decyzji wyboru drogi zawodowej.

Po ślubowaniu uczniowie zwiedzili bełchatowską komendę oraz poznali specyfikę służby policjantów z wydziałów: ruchu drogowego, prewencji, dochodzeniowo-śledczego w tym techniki kryminalistycznej, policjantów zajmujących się profilaktyką społeczną nieletnich i patologii. Bezpośrednie rozmowy z bełchatowskimi funkcjonariuszami okazały się dla licealistów okazją do zadania pytań o warunki policyjnej służby i przydatne umiejętności oraz predyspozycje.


 

 • policjanci podczas uroczystość ślubowania pierwszych klas o profilu mundurowym . Akademia miała miejsce w auli KPP Bełchatów
 • policjanci podczas uroczystość ślubowania pierwszych klas o profilu mundurowym . Akademia miała miejsce w auli KPP Bełchatów
 • policjanci podczas uroczystość ślubowania pierwszych klas o profilu mundurowym . Akademia miała miejsce w auli KPP Bełchatów
 • policjanci podczas uroczystość ślubowania pierwszych klas o profilu mundurowym . Akademia miała miejsce w auli KPP Bełchatów
 • policjanci podczas uroczystość ślubowania pierwszych klas o profilu mundurowym . Akademia miała miejsce w auli KPP Bełchatów
 • policjanci podczas uroczystość ślubowania pierwszych klas o profilu mundurowym . Akademia miała miejsce w auli KPP Bełchatów
 • policjanci podczas uroczystość ślubowania pierwszych klas o profilu mundurowym . Akademia miała miejsce w auli KPP Bełchatów
 • policjanci podczas uroczystość ślubowania pierwszych klas o profilu mundurowym . Akademia miała miejsce w auli KPP Bełchatów
 • policjanci podczas uroczystość ślubowania pierwszych klas o profilu mundurowym . Akademia miała miejsce w auli KPP Bełchatów
 • policjanci podczas uroczystość ślubowania pierwszych klas o profilu mundurowym . Akademia miała miejsce w auli KPP Bełchatów
 • policjanci podczas uroczystość ślubowania pierwszych klas o profilu mundurowym . Akademia miała miejsce w auli KPP Bełchatów
 • policjanci podczas uroczystość ślubowania pierwszych klas o profilu mundurowym . Akademia miała miejsce w auli KPP Bełchatów
 • policjanci podczas uroczystość ślubowania pierwszych klas o profilu mundurowym . Akademia miała miejsce w auli KPP Bełchatów
 • policjanci podczas uroczystość ślubowania pierwszych klas o profilu mundurowym . Akademia miała miejsce w auli KPP Bełchatów
 • policjanci podczas w czasie wykładu dotyczącego specyfiki zawodu policjanta w KPP w Bełchatowie. Rozmowy o bezpieczeństwie z uczniami klas pierwszych o profilu mundurowym
 • policjanci podczas uroczystość ślubowania pierwszych klas o profilu mundurowym . Akademia miała miejsce w auli KPP Bełchatów
 • Uczniowie klas pierwszych o profilu mundurowym w czasie wykładu dotyczącego specyfiki zawodu policjanta w KPP w Bełchatowie
 • policjanci podczas w czasie wykładu dotyczącego specyfiki zawodu policjanta w KPP w Bełchatowie. Rozmowy o bezpieczeństwie z uczniami klas pierwszych o profilu mundurowym
 • policjanci w czasie wykładu dotyczącego specyfiki zawodu policjanta w KPP w Bełchatowie. Rozmowy o bezpieczeństwie z uczniami klas pierwszych o profilu mundurowym
 • policjanci w czasie wykładu dotyczącego specyfiki zawodu policjanta w KPP w Bełchatowie. Rozmowy o bezpieczeństwie z uczniami klas pierwszych o profilu mundurowym
 • policjanci w czasie wykładu dotyczącego specyfiki zawodu policjanta w KPP w Bełchatowie. Rozmowy o bezpieczeństwie z uczniami klas pierwszych o profilu mundurowym
 • policjanci w czasie wykładu dotyczącego specyfiki zawodu policjanta w KPP w Bełchatowie. Rozmowy o bezpieczeństwie z uczniami klas pierwszych o profilu mundurowym
 • policjanci podczas prezentowania radiowozów policyjnych uczniom klas pierwszych o profilu mundurowym
 • policjanci podczas prezentowania radiowozów policyjnych uczniom klas pierwszych o profilu mundurowym
 • policjanci podczas prezentowania radiowozów policyjnych uczniom klas pierwszych o profilu mundurowym
 • uczniowie klas pierwszych opuszczają teren KPP w Bełchatowie po uroczystości ślubowania oraz zajęciach z policjantami, które miały przybliżyć im zawód policjanta