Kutnowska Policja rozdaje maseczki - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Kutnowska Policja rozdaje maseczki

Od 7 maja 2020 roku na terenie powiatu kutnowskiego policjanci w czasie służby będą rozdawać maseczki. Pochodzą one z urzędu marszałkowskiego w Łodzi. Zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe od 16 kwietnia.

Od 16 kwietnia 2020 roku funkcjonariusze w czasie służby przypominają, że obowiązek zasłaniania ust oraz nosa obowiązuje do odwołania. Dotyczy to wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w budynkach użyteczności publicznej, w pojazdach komunikacji zbiorowej oraz w samochodach, jeśli razem podróżują osoby, które na co dzień nie mieszkają ze sobą. W czwratek  7 maja 2020 roku na terenie powiatu kutnowskiego policjanci w czasie służby rozdawali maseczki, które pochodzą z urzędu marszałkowskiego. Maseczki otrzymają mieszkańcy naszego powiatu, znaczna ich część trafi w ręce seniorów i osób potrzebujących.

Pamiętajmy :

Mamy obowiązek zakładać maseczkę :

 • na drogach i placach

 • w obiektach kultu religijnego

 • obiektach handlowych

 • w placówkach handlowych

 • na targowiskach

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego

 • w pojazdach samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie

 • w parkach, zieleńcach, na promenadach, bulwarach

 • w ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych

 • na plażach.

   

Z obowiązku zwolnieni są:

 • Dzieci w wieku do lat czterech

 • Osoby niezdolne do samodzielnego zakrycia i odkrycia ust lub nosa

 • Księża w trakcie posługi

 • Kierowcy i motorniczowie, jeśli siedzą w kabinie odseparowanej

 • czynni żołnierze

 

 • policjanci rozdają maseczki ochronne dla społeczeństwa
 • policjanci rozdają maseczki ochronne dla społeczeństwa
 • policjanci rozdają maseczki ochronne dla społeczeństwa
 • policjanci rozdają maseczki ochronne dla społeczeństwa
 • policjanci rozdają maseczki ochronne dla społeczeństwa
 • umundurowany policjant przekazuje maseczkę ekspedientce w sklepie