Prędkość zabija - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Prędkość zabija

Policjanci ruchu drogowego w trosce o bezpieczeństwo użytkowników dróg, mimo trwającego stanu epidemii, zwracają uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem, a także egzekwują od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości.

Główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, z winy kierujących, jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Niezgodne z prawem zachowania zagrażają nie tylko kierującym i ich pasażerom, ale również pozostałym uczestnikom ruchu drogowego, szczególnie tym niechronionym. W przypadku potrącenia pieszego, nawet nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości, zmniejsza szanse jego przeżycia. Pamiętajmy, że za każdym wypadkiem, zwłaszcza tym, gdzie ginie człowiek, kryje się niewyobrażalna tragedia ludzka, która dotyka zarówno bliskich zmarłego, jak i sprawcy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu. Ponadto powinien wziąć pod uwagę również inne czynniki m.in.: umiejętności i doświadczenie w kierowaniu pojazdami, stres, zmęczenie, zażywane leki.

Należy również pamiętać, że wraz ze wzrostem prędkości, w sytuacji nagłego zagrożenia, panowanie nad pojazdem staje się coraz trudniejsze. Droga hamowania pojazdu przy prędkości 50 km/h przy dobrych warunkach atmosferycznych to ok 13-15 m, przy prędkości 70 km/h to około 25 m, przy 140 km/h to 108-115 m! Kierujący, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości muszą liczyć się z konsekwencjami. Tylko w tym roku doszło do 12 wypadków śmiertelnych, których główną przyczyną była prędkość.

Przypominamy, że na terenie województwa łódzkiego działa policyjna grupa SPEED, której głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, w tym nieprzestrzeganiu ograniczeń prędkości. Policjanci pełnią służbę z wykorzystaniem najnowszych pojazdów wyposażonych w wideorejestratory, a także dokonują pomiarów prędkości ręcznymi miernikami z wizualizacją. Od początku działania tej grupy czyli od 19 lipca 2019 roku do 30 kwietnia br. Policjanci wchodzący w skład tego zespołu skontrolowali 11538 pojazdów ujawniając blisko 14 tysięcy wykroczeń. Zatrzymali też 1417 praw jazdy z czego aż 1411 za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Nie bez znaczenia dla policjantów jest również stan techniczny kontrolowanych pojazdów, niestety aż w przypadku 800 pojazdów dowód rejestracyjny pojazdu został zatrzymany.

W trosce o bezpieczeństwo policjanci apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Przypominają również o dostosowaniu prędkości do warunków na drodze.

Kolejny raz firma Screen Network S.A. włącza się w promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Od 8 do 12 maja 2020 roku, na swoich ekranach znajdujących się na terenie kraju, wyemituje spot przypominający kierującym o przestrzeganiu ograniczeń prędkości.

Kierowco! Zwolnij i Żyj!

Zobacz także:

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/188255,Nadmierna-predkosc-glowna-przyczyna-wypadkow.html