Prędkość zabija - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Prędkość zabija

19 maja 2020r. - łódzka policja prowadziła wojewódzkie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Prędkość”. Mimo iż nadrzędnym celem działań jest egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości, policjanci zwracali uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem. Nadmierna prędkość towarzysząca wypadkom drogowym w 2020 r. spowodowała na terenie województwa łódzkiego śmierć 15 osób, a 208 zostało rannych ( dane na dzień 20.05.20).

 

Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych i skalę ich skutków. Mimo tego, że główną przyczyną powstawania wypadków w województwie łódzkim jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu to najbardziej śmiercionośną przyczyną pozostaje, niezmiennie od lat, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. To właśnie nadmierna prędkość towarzysząca wypadkom drogowym w 2020 r. spowodowała śmierć 15 osób, a 208 zostało rannych ( dane na dzień 20.05.20).

Celem policyjnych działań jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych. W akcji zostały wykorzystane radiowozy oznakowane i nieoznakowane, również wyposażone w wideorejestratory oraz ręczne mierniki prędkości. Statyczne punkty pomiaru prędkości, jak i pomiary prowadzone dynamicznie można było spotkać przede wszystkim w miejscach występowania wypadków. Oprócz pomiaru prędkości policjanci kontrolowali czy osoby będące w pojeździe mają zapięte pasy bezpieczeństwa i urządzenia do bezpiecznego przewożenia dzieci.

W czasie  działań 19 maja 2020 roku policjanci skontrolowali łącznie 783 pojazdy ujawniając 539 przekroczeń prędkości, za które wyciągnęli konsekwencje prawne, a także zatrzymali 31 praw jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym.

Zjawisko przekraczania prędkości jest tak duże, ze działania te będą prowadzone już w niedalekiej przyszłości.

Chcemy uratować Twoje życie i zdrowie oraz spowodować, że cało dotrzesz do celu swojej podróży, wystarczy tylko, że ZWOLNISZ!

  • kontrola prędkości, radiowoz i policjnat
  • policjant z urządzeniem do pomiaru prędkości
  • radiowóz i dwoje policjantów przy drodze