W Tandemie przeciwko przestępczości transgranicznej (1) - Aktualności - Policja Łódzka

Aktualności

W Tandemie przeciwko przestępczości transgranicznej (1)

W dniach 9-20 kwietnia 2018 r. st. sierż. Agnieszka Grabowska z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb. już po raz drugi brała udział w projekcie unijnym, koordynowanym przez Pełnomonika Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgia ds. Niemiecko-Polskich Kontaktów, pod nazwą "W tandemie przeciwko przestępczości transgranicznej".

 

Zaznajominie się z właściwymi dla danego kraju przepisami prawnymi i bazującymi na nich działaniami policyjno-taktycznymi, w połączeniu z podnoszeniem kwalifikacji językowych w zakresie słownictwa policyjnego, poprzez naukę języka i ćwiczenia zorientowane na cel - jest głównym powodem, dla którego 10 polskich i 10 niemieckich funkcjonariuszy szkoli się wymiennie od kilku lat we Frankfurcie nad Odrą. Umocnienie kontaktów i zniesienie stereotypów poprzez wspólną pracę jest kolejną wartością dodaną tego przedsięwzięcia. Treningi sytuacyjne, dyskucje na temat istotnych problemów pracy policyjnej oraz wykłady dotyczące współpracy policyjnej po otwarciu granic pozwalają na pogłębienie wiedzy i poszerzenie hotyzontów uczestniczących w projecie policjantów po obu stronach Odry.

St. sierż. Agnieszka Grabowska w trakcie szkolenia m.in. zapoznała się z zasadami funkcjonowania porozumienia o współpracy polsko-niemieckiej oraz sposobem działania jednostek zajmujących się obcokrajowcami nielegalnie przebywającymi na terytorium Polski, a także obserwowała współpracę w wybranych punktach kontrolnych na autostradzie A12.


 

  • Grupa uczestników projektu podczas czynności kontrolnych
  • Podczas treningu sytuacyjnego
  • Zdjęcie grupowe w siedzibie nadodrzańskiego oddziału straży granicznej