Poszukiwany Jacek Zimnicki - Listy gończe - Policja Łódzka

Listy gończe

Poszukiwany Jacek Zimnicki

Policjanci z VII Komisariatu KMP w Łodzi na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową dla Łodzi Śródmieścia poszukują Jacka Zimnickiego. Poszukiwany za czyn z art.209 par 1KK.

Jacek Zimnicki
Urodzony 1974 roku

Ostatnio zamieszkały Łódź

 

Wszelkie informacje mogące mieć znaczenie w zatrzymaniu poszukiwanego proszę kierować do  KP VII KMP w Łodzi ul. 3-go Maja 43, 93-408 Łódź.

Telefon 42 665-27-91 Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób VII KP KMP w Łodzi.

Telefon 42 665 24 56, 42 665 24 59 Dyżurny VII KP KMP w Łodzi.

Telefon alarmowy 112.