Doposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprz służący poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze całego kraju.

28 października 2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. Doposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze całego kraju, będącego jednym z projektów wpisanych na listę projektów indywidualnych. Umowę podpisała dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych pani Anna Siejda oraz Komendant Główny Policji, pan Andrzej Matejuk.

Beneficjentem wspieranego przedsięwzięcia jest Komendant Główny Policji. Całkowity koszt projektu wynosi 70 586 400 zł, zaś kwota współfinansowania z Unii Europejskiej to 59 998 440 zł.

Przedmiot projektu obejmuje doposażenie Policji w specjalistyczny sprzęt mający na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, tj. zakup:


- 18 specjalistycznych pojazdów typu furgon przeznaczonych do działań profilaktyczno-edukacyjnych przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez edukację dzieci i młodziezy w zakresie wychowania komunikacyjnego poprzez popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego, kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym, stworzenie warunków dla dzieci i młodzieży do przeprowadzenia egzminów na kartę rowerową i motorowerową. Na wyposażenie takiego pojazdu będzie sprzęt audiowizualny, komputerowy, dwa rowwery i kaski ochronne oraz składane miasteczko ruchu drogowego.
- 64 specjalistycznych furgonów Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego „APRD" wraz z urządzeniami rejestrującymi przebieg służby przede wszystkim pozwoli na minimalizowanie konsekwencji wypadków. Postępowanie Policjantów na miejscu katastrofy lub wypadku drogowego ma szczególny charakter. Szybkość reagowania oraz likwidacja skutków wypadków w dużej mierze uzależniona jest od wyposażenia w specjalistyczny sprzęt. Zakupiony w ramach projektu sprzet, skróci czas dojazdu do miejsca zdarzenia i oczekiwania uczestników na przybycie Policji, usprawni pracę służb ruchu drogowego na miejscu wypadków oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeńśtwa w ruchu drogowym. Pojazd ten ze względu na swe parametry techniczne i specjalistyczne wyposażenie zapewni właściwe oznakowanie miejsca zagrozenia lub zdarzenia drogowego oraz poprawijakośc czynnosci związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku.    
- 120 samochodów osobowych oznakowanych o podwyższonych parametrach technicznych z videorejestratorami, co zwiekszy liczbe ujawnianych naruszeń przepisów ruchu drogowego, zwaszcza polegających na przekroczeniu dopuszczalnych limitów prędkości. Posłużą one także rejestracji innych niebezpiecznych zachowań kierujących pojazdami. Przewiduje się, że doposażenie jednostek Policji w 120 urządzeń rejestrujących zachowania kierujących pojazdami na drodze, zainstalowanych w radiowozach, pozwoli na objęcie dynamicznym nadzorem większej liczby odcinków dróg i kierujących pojazdami oraz podniesie skutecznośc w ściganiusprawców naruszeń przepisów ruchu drogowego.
- 368 motocykli ciężkich w wersji „RD" wraz z wyposażeniem usprawni pracę służb ruchu drogowego. Motocykle, ze względu na swą wielkość i zwrotność, mogą byc uzytkowane wszędzie tam, gdzie panuje duże natężenie ruchu. W takim terenie radiowóz nie jest  wstanie dojechać w określone miejsce ani patrolować określonego rejonu. Dzieje się tak zarówno w dużych aglomeracjach, w miejscowościach wypoczynkowych jak równiez na trasach przejazdów w czasie letnich weekendów. Patrole motocyklowe mogą w takich okolicznościach sprawnie nadzorować ruch drogowy oraz wykonywać inne czynnosci słuzbowe, zwiazane z zapewnieneim bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach realizacji projektu „Doposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze całego kraju" Komenda Główna Policji przeprowadziła postępowania przetargowe zakończone aukcjami elektronicznymi, w wyniku których dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert i podpisano cztery umowy z wykonawcami poszczególnych zadań:

- 16 kwietnia 2010 r. -  na dostawę 368 motocykli ciężkich w wersji "RD" wraz z wyposażeniem;

- 20 kwietnia 2010 r. - na dostawę 18 specjalistycznych pojazdów typu furgon przeznaczonych do działań profilaktyczno-edukacyjnych;

- 30 kwietnia 2010 r. -  na dostawę 64 specjalistycznych furgonów Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego „APRD”;

- 27 maja 2010 r. – na dostawę 120 samochodów osobowych oznakowanych
z videorejestratorami.

 

"Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko"

http://www.pois.gov.pl/

Powrót na górę strony