Zakup śmigłowca dla KWP w Łodzi służący wsparciu technicznemu zarządzania kryzysowego

Projekt pn. "Zakup śmigłowca dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi służący wsparciu technicznemu zarządzania kryzysowego" został złożony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej II  Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.5 Zagrożenia środowiska w dniu 25.09.2009r.

Całkowita wartość projektu wynosi 4.751.228,01 PLN, z czego 3.399.960,05 PLN stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 1.351.267,96  PLN stanowi budżet państwa.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 31.03.2010r.

Projekt pn. "Zakup śmigłowca dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi służący wsparciu technnicznemu zarządzania kryzysowego" stanowi odpowiedź na potrzeby całego województwa, w szczególności na problemy dostrzeżone w praktyce działania służb odpowiedzialnych za reagowanie na zdarzenia kryzysowe. Policja od dawna, w swoim zakresie podejmowała starania na rzecz podniesienia dostępności do wysokiej jakości sprzętu służącego niwelowaniu sytuacji kryzysowych. Dlatego też ze względu na przestarzały sprzęt lotniczy, KWP w Łodzi potrzebuje nowszego niewielkiego śmigłowca o dobrych parametrach lotnych napędzanego silnikiem turbinowym.  

Przede wszystkim śmigłowiec wraz z przełożoną do niego kamerą termowizyjną służył będzie do wykonywania typowych lotów poszukiwawczych, osób zagubionych w kompleksach leśnych, jak również w czasie klęsk żywiołowych - powodzie, pożary, duże opady śniegu i ewakuacji osób z terenów zagrożonych. Kolejnym zadaniem będzie monitorowanie, a także  ujawnianie nielegalnych wysypisk i składowisk odpadów, nielegalnego pozbywania się ścieków z zakładów do rzek, kontrolowanie mogielników, a w okresie zimowym monitorowanie zalegającego śniegu na dachach budynków.

Projekt realizowny bedzie w okresie od czerwca 2010 do września 2011 r, z czego dostawa śmigłowca zaplanowana jest na IV kwartał 2010r, a przełożenie sprzętu na I/II kwartał 2011 roku.

 

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa" 

 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

Powrót na górę strony