WFOŚiGW w Łodzi

Termomodernizacja budynku KPP w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 2

 

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi w okresie od 14.06.2017 r. do 31.12.2017 r. realizuje projekt pn.: „Termomodernizacja budynku KPP w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 2”.

Projekt otrzymał dofinansowanie  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 1 237 840,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 3 094 600,00 zł.


Celem projektu jest podniesienie komfortu pracy, obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynku przy jednoczesnym zmniejszeniu oddziaływania na środowisko naturalne. Przeprowadzone działania termomodernizacyjne mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowników budynku, jego estetykę oraz przedłużają trwałość jego funkcjonowania. Wiąże się to również z ochroną przed stratami ciepła oraz ochroną środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

W ramach zadania wykonane zostanie docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacja węzła cieplnego. Zadanie jest realizowane w budynku KPP w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 2.

Powrót na górę strony