WFOŚiGW w Łodzi

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE JEDNOSTEK SŁUŻBOWYCH KWP W ŁODZI

Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie jednostek służbowych KWP w Łodzi

Zadanie zrealizowano w 2018 r. dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 4 256,00 zł.

Całkowita wartość zadania wyniosła 13 201,06 zł.

Celem projektu jest zmniejszenie skutków zagrożeń środowiskowych na terenie województwa łódzkiego poprzez likwidację szkodliwości azbestu dla zdrowia i życia oraz ochrona środowiska przed emisją rakotwórczych włókien. Zadanie polegające na demontażu płyt azbestowych, pakowaniu, transporcie i utylizacji na terenie 3 jednostek służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi:

1.         PP Drużbice

2.         KP Konstantynów Łódzki

3.         OPP w Łodzi

Powrót na górę strony