WFOŚiGW w Łodzi

Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim ul. Szkolna 30/38

„Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim ul. Szkolna 30/38”.

Projekt otrzymał dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 1 040 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 2 600 000,00 zł. Zadanie rozpoczęto w 2013 r.  zakończono w 2014 r.

Celem projektu było podniesienie komfortu pracy, obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynku przy jednoczesnym zmniejszeniu oddziaływania na środowisko naturalne. Przeprowadzone działania termomodernizacyjne mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowników budynku, jego estetykę oraz przedłużają trwałość jego funkcjonowania. Wiąże się to również z ochroną przed stratami ciepła oraz ochroną środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Przedmiotowe zadanie obejmuje ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz modernizację systemu grzewczego w kompleksie 7 budynków Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 30/38.

Powrót na górę strony