WFOŚiGW w Łodzi

Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie jednostek służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi  zrealizowała zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie jednostek służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi”.

Zadanie rozpoczęto w 2011 r. a zakończono w 2012 r., dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 7 609,00 zł.

Całkowita wartość zadania wyniosła 7 686,27 zł. Celem projektu jest zmniejszenie skutków zagrożeń środowiskowych na terenie województwa łódzkiego poprzez likwidację szkodliwości azbestu dla zdrowia i życia oraz ochrona środowiska przed emisją rakotwórczych włókien. Zadanie polegało na demontażu płyt azbestowych, pakowaniu, transporcie, utylizacji i wykonaniu nowego pokrycia zadaszeń realizowane było na terenie 4 jednostek służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi:

1.         KPP Pabianice

2.         KP Osjaków

3.         KPP Wieluń

4.         KMP Piotrków Trybunalski

Powrót na górę strony